Försäljningen sjönk kraftigt – nu tvingas de till rekonstruktion

"En nödvändig åtgärd".

Det var i mars förra året som MBRS Group förvärvade Odd Molly AB, som innefattade varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Runt ett och ett halvt år senare tvingas koncernen nu ansöka om rekonstruktion för dotterbolaget.

Rekonstruktionsansökan är en nödvändig åtgärd för bolaget till följd av en generellt sjunkande efterfrågan på sällanköpsvaror och fortsatt negativa framtidsutsikter för detaljhandeln, skriver koncernen i ett pressmeddelande.

Annons

Det tredje kvartalet blev synnerligen tufft för Odd Molly och försäljningen "minskade kraftigt". Samtidigt ökade kostnaderna, mycket på grund av valutaeffekter som gjorde inköp dyrare. Men även högre transportkostnader spelade in.

Presenterar sparpaket

Bolaget presenterar även en kostnadssparande åtgärdsplan som innebär att personalstyrkan minskas. Och att man ändrar riktning från omsättnings- till resultatmål. Det ska även göras en översyn av avtal, för att sänka fasta kostnader, och genomföras en omdaning av design och varumärke.

Det bedöms att ett rekonstruktionsförfarande, eventuellt innefattande ett ackord, med genomförande av ovan nämnda åtgärder kommer att kunna leda till att verksamheten återfår en stabil lönsamhet, trots dessa snabba marknadsförändringar. Bolaget bedöms ha erforderlig likviditet under rekonstruktionsförfarandet, skriver MBRS Group.

Koncernens aktie har rasat med drygt 19 procent efter beskedet och handlas i skrivande stund för 1,11 kronor.

Annons