Försäljningsvolymen sjönk i handeln – trots shoppingfesten

Omsättningen bjöd på andra bullar.

November kickstartade i vanlig ordning årets stora försäljningsfest med både Singles Day och Black Week. Trots det visar siffror från SCB att detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,5 procent, jämfört med oktober.

Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, backade med 1,3 procent. Även sällanköpsvaruhandeln föll, men med 0,3 procent. Samtliga siffror är kalenderkorrigerade och säsongsrensade.

Annons

Går man tillbaka ett år i tiden och jämför med november 2022 föll till och med detaljhandelns försäljningsvolym med 1,7 procent under november 2023. Sällanköpsvaruhandeln tappade 2,8 procent. Dagligvaruhandeln, återigen exklusive Systembolaget, ökade däremot med 0,7 procent.

Men här var det uppåt

Vänder vi istället blicken mot omsättningen, mätt i löpande priser, är det helt andra tongångar. Då ökade detaljhandelns försäljning med 3,5 procent jämfört med samma månad 2022.

Allra mest ökade dagligvaruhandeln som såg en tillväxt på 6,5 procent. Sällanköpsvaruhandeln fick nöja sig med en ökning på 1,9 procent.

Annons