Fortsatt fall i ny prognos: “Överlevnad fram till 2025”

"Möjligheter för de koncept som kan sin marknad".

Konsumtionen går mot nytt normalläge. Det rapporterar HUI idag när de sammanställt sin andra konjunkturrapport för året. Köpkraften hos kunderna förväntas fortsätta att falla under hösten “då ökningen av levnadsomkostnaderna når sin kulmen”.

HUI sätter prognosen för total detaljhandel i fasta priser till -7,5 procent för 2023 och -0,5 procent 2024. Det är en större förväntad nedgång än för hushållens totala konsumtion som prognostiseras till -3,5 respektive 1,6 procent, skriver analysföretaget.

Annons

Försäljningen i detaljhandeln förväntas under året alltså att minska mer än den totala hushållskonsumtionen.

För flera konsumtionsposter ändrar hushållen sina inköp och försäljningen korrigeras mot försäljningsnivåer i linje med före pandemin. För branscher kopplade till hemmet innebär det negativa prognoser, samtidigt som branscher med mindre kapitaltunga varor ser ljusare prognoser i år, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

I löpande priser förväntas dock den totala detaljhandeln växa med 0,5 procent under 2023.

Dagligvaruhandeln förväntas växa med 7 procent och sällanköpsvaruhandeln minska med 4 procent, meddelar HUI.

Enligt Emma Hernell, vd på HUI Research, är det nu viktigare än någonsin att känna sina kunder.

Även om prognoserna pekar mot en nedåtgående försäljning på aggregerad nivå, finns möjligheter för de koncept som kan sin marknad. För vissa kommer det att handla om överlevnad fram till 2025 då det ser något ljusare ut, säger Emma Hernell i en kommentar till konjunkturrapporten.

Prognosen för BNP och Sveriges ekonomi revideras nu även ned med 0,1 enheter till -1,7 för 2023.

Hushållens konsumtion och minskade investeringar påverkar utfallet mest negativt, konstaterar HUI.

Annons

Annons