Fortsatt tufft för Linas Matkasse: ”Ökat kundbortfall”

Matkassebolaget tappade över 20 procent av sin omsättning.

E-handeln med dagligvaror är en av de värst drabbade branscherna i dagens lågkonjunktur. Något som även matkassebolaget LMK Group, som bland annat äger Linas matkasse, känner av. I bolagets rapport för det fjärde kvartalet står det klart att e-handlaren tappat 21,9 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

Omsättning landade under kvartalet på 255,5 miljoner kronor, att jämföra med 327 miljoner kronor föregående år. Samtidigt gör man en rörelseförlust (EBIT) på -107,5 miljoner kronor.

Annons

Under kvartalet införde vi leveransavgifter för alla varumärken, samt en prisökning i Sverige, för att möta högre lokal matinflation. Även om vi har kunnat kompensera delar av inflationseffekterna, ansåg vi att prishöjningar var nödvändiga för att behålla kvaliteten på ingredienserna och måltidsupplevelsen för våra kunder, skriver Walker Kinman, LMK Group vd, i en kommentar.

Minskad orderfrekvens

Sett till helåret gick det inte mycket bättre. Omsättningen under 2022 uppgick till 1 081 miljoner kronor, vilket är en minskning med 22 procent jämfört med 2021. Rörelseresultatet (EBIT) för året störtdök till -149,3 miljoner.

Den sista stora vågen av covid, som begränsade resor och offentliga evenemang, inträffade under den senare delen av Q4 2021 samt i början av Q1 2022. Orderfrekvensen minskade något på grund av denna faktor men uppvägdes av en ökning av det genomsnittliga ordervärdet. Den nuvarande makromiljön för e-handel fortsatte att vara ansträngd med lägre tillströmning av nya kunder och ökat kundbortfall, kommenterar Walker Kinman.

I bokslutet kan man också läsa att bolaget genomfört en goodwillnedskrivning om 120 miljoner kronor. Det justerade rörelseresultatet för kvartalet uppgick då till 12,4 miljoner kronor och för helåret -24,5 miljoner.

Annons