Förvirring efter nytt pandemikrav: ”Inte vår uppgift att agera polis”

Vad gäller?

Samtliga handelsplatser ska vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt. Det slogs fast när Folkhälsomyndigheten i förra veckan presenterade nya restriktioner för butiker. Regeln gäller sedan i lördags, precis som maxtaket på 500 personer per butik.

"En väldig press"

Exakt hur regeln ska tolkas har dock blivit en fråga för diskussion. Dels kommer regeln med en rad undantag och dels är det oklart hur man ska agera för att se till att kunderna handlar en och en. Ska butiksägare till exempel avlägsna kunder som väljer att handla i större sällskap? Absolut inte, menar branschorganisationen Svensk Handel.

Annons

Vår inställning från Svensk Handels sida är att vi kan informera, till exempel med affischer i entrén. Men det kan aldrig vara vår uppgift att agera polis och separera familjer eller dela på gäng. Det är inte vårt ansvar, säger Hans Tjernström Carraro, presschef på Svensk Handel.

Det blir en väldig press på butikerna och deras anställda om de ska ta polisrollen, inte minst med tanke på att det finns en pandemitrötthet i samhället.

Och det verkar som att Folkhälsomyndigheten delar hans uppfattning. På myndighetens hemsida står det att en åtgärd "exempelvis kan vara att verksamheten aktivt informerar och uppmanar besökare och kunder att besöka handelsplatsen ensamma". Man föreslår även kundvärdar, högtalarutrop och "åtgärder för in- och utpassering".

Bestämmelsen ska inte tolkas på så sätt att verksamheten åläggs krav som inte kan efterlevas, såsom att avvisa eller förhindra tillträde för personer som inte följer informationen eller uppmaningarna om att handla ensamma. Verksamheten ska inte heller efterfråga personlig information av besökarna eller kunderna på ett integritetskränkande sätt, skriver FHM.

"Vill skärpa tonen"

De flesta känner förmodligen till att det finns ett undantag från regeln för små barn och personer med särskilda behov. De får även fortsättningsvis shoppa i sällskap med andra. Mindre känt är dock att man också får göra undantag om köpet gäller en tung eller otymplig vara, som det kan vara svårt att bära själv.

Bestämmelsen ska inte tolkas på så sätt att verksamheten åläggs krav som inte kan efterlevas, såsom att avvisa eller förhindra tillträde för personer som inte följer informationen eller uppmaningarna om att handla ensamma. Verksamheten ska inte heller efterfråga personlig information av besökarna eller kunderna på ett integritetskränkande sätt, heter det på sajten.

Sammanfattningsvis är Folkhälsmyndigheten tydlig med att "verksamheten ska vidta lämpliga åtgärder" för att se till att kunder handlar ensamma, men samtidigt har butikerna inget ansvar för att avhysa kunder som inte respekterar reglerna.

Hans Tjernström Carraro drar slutsatsen att lagen främst är ett sätt att visa att individerna också har ett ansvar.

Annons

Man vill skärpa tonen mot kunderna och få dem att tänka till. Det är ett sätt att höja tonläget i det allvarliga smittoläget vi befinner oss i.

LÄS ÄVEN: Så tacklar H&M, ICA och Systemet nya kravet: "Vår högsta prioritet"

Annons