Så tacklar H&M, ICA och Systemet nya kravet: ”Vår högsta prioritet”

Skapar kö utanför butiken.

Max 500 personer i butiken och kunderna måste handla en och en. Det gäller för handeln sedan i lördags, då nya strängare coronaregler trädde i kraft. Som vi berättade tidigare i dag är det lite oklart exakt hur regeln ska tolkas och vem som ansvarar för vad.

LÄS ÄVEN: Förvirring efter nytt pandemikrav: “Inte vår uppgift att agera polis”

Annons

Uppmanar via högtalare

Men ute i handeln verkar företagen helt enkelt ha fokuserat på att göra sitt bästa för att anta utmaningen. En snabb enkät bland några av de största handelsföretagen visar att flera insatser har gjorts för att få kunderna att handla ensamma.

Säkerheten för våra kunder och anställda är vår högsta prioritet och vi anpassar oss efter myndigheternas rekommendationer. Vi uppmanar via våra högtalarsystem våra kunder att handla ensamma, samt har skyltar vid entré med samma uppmaning samt information om tillåtet maxantal besökare i respektive butik, meddelar Olga Wirén, presskontakt H&M Sverige.

ICA:s presstjänst har ingen samlad bild av hur situationen har hanterats av respektive handlare, men menar ändå att reglerna följs och att allt överlag fungerar fint.

Alla ICA-butiker följer de riktlinjer och rekommendationer som tagits fram av Folkhälsomyndigheten och Svensk Dagligvaruhandel och har under lång tid bland annat uppmanat sina kunder handla ensamma. Alla ICA-handlare är egna företagare och bestämmer själva över sin butik. Hur kunderna reagerat på de åtgärder som vidtagits för att minska risken för smittspridning är de enskilda ICA-handlarna bäst lämpade att svara på, säger Mats Mehlberg, pressansvarig på ICA Gruppen.

Från Svensk Handels sida menar man att handlarnas skyldighet inte sträcker sig längre än att informera kunderna om vad som gäller. Flera aktörer har dock valt att gå lite längre än så, till exempel genom att inrätta kösystem utanför butikerna.

"Påminner vid behov"

Ett exempel på det är Systembolaget.

Systembolaget har sedan tidigare under pandemin uppmuntrat våra kunder att handla ensamma, planera sina inköp och välja att besöka butiken under tider då färre besöker oss. Vi fortsätter uppmana till detta och informerar i bland annat sociala kanaler, på hemsidan och vid entrén i butikerna, säger Sofia Brännborn på Systembolagets pressavdelning.

Hur har det gått hittills, respekterar kunderna reglerna?

Annons

Kunderna följer råden väl. Vid behov kan Systembolagets medarbetare påminna om att exempelvis hålla avstånd och handla ensam. Samtliga butiker har även ett angivet maxantal och medarbetarna kontrollerar att detta följs och skapar en kö utanför butiken om kundtillströmningen stor.

LÄS ÄVEN: IKEA om kampen mot pandemin: "Vissa har blivit förvånade"

Annons