Från mode till fastigheter – de köper fyra lager för 28 miljoner

Tar lån för att ha råd.

I flera kvartal har Odd Mollys sjunkande försäljning och resultat varit det som styrt företagets fokus, men för inte så länge sedan började bolaget att genomföra en del satsningar och investeringar som ett försök att lyfta Odd Mollys siffror. Nyligen gjorde man två förvärv av marknadsplatserna Used By och Ytrade Group, och nu har Odd Molly även köpt fyra logistik- och lagerfastigheter.

LÄS ÄVEN: Yaytrade slås ihop med Used By – Odd Molly ny storägare

Annons

Mer exakt förvärvar Odd Molly 100 procent av aktierna i Millennium Fastigheter AB till ett underliggande fastighetsvärde om 128 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt 27,7 miljoner kronor. Fastigheterna ligger i Småland, har totalt en area om 29 840 kvadratmeter och är uthyrbara. De årliga hyresintäkterna kommer att ligga på runt 11,7 miljoner kronor.

Fastighetstransaktionen är ytterligare ett steg i den strategiska omställningen. Odd Molly avser att utvärdera ytterligare framtida affärsmöjligheter och vara en utmanare på logistikmarknaden, skriver Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman i ett pressmeddelande.

Odd Molly förvärvade en logistikfastighet i Kristianstad i slutet av 2019. Tillsammans uppgår Odd Mollys fastighetsbestånd nu till 49 000 kvadratmeter med ett beräknat årligt driftsnetto om 21,7 miljoner kronor.

Breddningen mot fastigheter med inriktning på logistik och lager ger stabila kassaflöden och är värdeskapande för aktieägarna, fortsätter Patrik Tillman.

I samband med dagens transaktion är vi glada att få in ytterligare ägare med lång erfarenhet av fastighetsmarknaden som tillsammans med nuvarande huvudägare och styrelse ytterligare kan utveckla fastighetsverksamheten.

Men hur kan bolaget ha råd med så stora investeringar när bolagets rapporter har visat förlust efter förlust? Finansieringen kommer att ske via planerade riktade nyemissioner på totalt 34,4 miljoner kronor, banklån och säljarreverser, förklarar bolaget i pressmeddelandet.

Odd Molly kommer att få tillträde till de nya fastigheterna den 1 september 2020.

Annons
Annons