Från nära döden till chocktillväxt: ”Var inte beredda”

Blickar nu utomlands.

E-handeln Themobilestore.se, som drivs av Rashid Waraich, har haft en turbulent resa de senaste åren. Från ett katastrofalt plattformsbyte som nästan tog död på företaget till att sakta men säkert återhämta sig. När bolaget nu presenterar sina siffror för 2022/2023 så står det klart att e-handeln krossar tidigare rekord och når helt nya höjder.

Omsättningen har de senaste fyra åren ökat med flera hundra procent och för räkenskapsåret som slutade den sista februari i år så visar man upp en dubbling mot året innan.

Annons

Hur lyckades ni med detta i dessa tider?

Vi insåg att vi behövde vara extra noga med vår ekonomi för att klara oss i dessa tider. Genom att aktivt leta efter nya produkter kunde vi snabbt identifiera möjligheter på marknaden när Ukraina-konflikten bröt ut. Vi agerade snabbt och lyckades införa produkter som verkligen lockade kunderna och sålde väldigt bra. Det var en kombination av noggrann ekonomistyrning och snabba, strategiska beslut som ledde till den imponerande ökningen i omsättning och vinst, säger Rashid Waraich till Ehandel.

Försäljningen landade på 36 miljoner kronor (2022/2023) med ett rörelseresultat på strax under 3 miljoner kronor. Detta kan jämföras med året innan då man omsatte cirka 18 miljoner med ett litet negativt resultat.

Vi hade inte förväntat oss den kraftiga ökningen i försäljningen och var inte förberedda. För att möta den oväntade försäljningsökningen var vi tvungna att söka externt finansieringsstöd och ta lån för att klara av ökade inköp. Att anpassa oss till den snabba tillväxten innebar även att vi behövde utöka vår arbetsstyrka inom lagret genom att anställa mer personal. Det blev ett händelserikt år för oss där vi, trots utmaningarna, lyckades navigera genom den oväntade tillväxten och stärka vårt företag.

Rashid Waraich berättar samtidigt att de under detta året haft lite mindre försäljning på grund av det ekonomiska klimatet.

Trots detta har vi hanterat situationen relativt väl, och vi håller oss enligt plan, säger han.

Och det ska inte vara tal om någon dipp i omsättningen igen, utan man håller sig kvar på rekordnivån från förra året.

Vår omsättning förväntas vara lika stor som föregående år, men vi har gjort strategiska investeringar. Genom att flytta till en större lageryta, anställa kompetent personal och uppdatera vårt system har vi rustat oss för att möta en ökad efterfrågan och samtidigt automatiserat våra processer för att effektivisera våra arbetsflöden.

Annons

Företaget har flyttat till en tre gånger större lagerlokal för att rymma både nya medarbetare och nya produkter. Med tanke på den tråkiga plattforms-historien för några år sedan var vi förstås tvungna att fråga hur det ser ut kring den biten idag.

Vår plattforms-situation idag präglas av att vi använder en hyrplattform. En av de största utmaningarna med detta är att vi saknar fullständig kontroll över plattformsutvecklingen, vilket var huvudorsaken till att vi bytte från vår tidigare plattform år 2017, säger Rashid, och fortsätter:

Trots denna nackdel har hyrplattformen flera fördelar, särskilt när det gäller minimal teknisk hantering och smidig funktion. När det uppstår problem agerar plattformsleverantören snabbt och löser dem, vilket möjliggör att vi kan fokusera på våra kärnkompetenser. Mot bakgrund av dessa fördelar har vi beslutat att fortsätta använda hyrplattformen och har för närvarande inga planer på att utveckla en egen plattform.

Nu blickar dock företaget framåt och inför nästa år står flera spännande satsningar på rad.

Lanseringen i Norden som var planerad under 2023 har skjutits upp till 2024, och vi planerar att lansera tre nya marknader under första kvartalet. Dessutom planerar vi att starta två nya nätbutiker inom olika nischer tidigt 2024, säger Rashid Waraich, som utlovar mer information när det närmar sig lansering.

Annons