Friska vindar för Fenix Outdoor – men för stort lager

"Vi har satt upp tuffare mål för våra lagernivåer".

Hur går det för familjen Nordin-ägda och börsnoterade friluftsmärket Fenix Outdoor? I Q3 uppgick hela Fenix-koncernens nettoomsättning till 223 miljoner euro, mot 224,2 miljoner euro, motsvarande kvartal 2022.

Det tredje kvartalet började bra. Inom detaljhandeln såg vi en fin tillväxt. Brands och Global sales återhämtade sig från den, på grund av höga lagernivåer, låga efterfrågan under kvartal två. De direkta beställningarna ökade. Detta, i kombination med en över förväntan fungerande logistikkedja, innebar att vi kunde leverera till våra återförsäljare tidigare och mer effektivt än normalt, skriver vd:n och storägaren Martin Nordin, som även är medlem i styrelsen.

Annons

Rörelseresultatet tickade in på 37,4 miljoner euro mot 42,8 miljoner euro året innan. Men extremvärmen i september nere i Europa – och som även märktes i ett ovanligt höstvarmt Sverige – medförde en försämrad försäljning.

Många av de produkter vi säljer i september är baserade på att det blir kallare och med extremvärmen minskade efterfrågan kraftigt, både från vår detaljhandel och från våra detaljhandelskunder, konstaterar Martin Nordin.

Man har också problem med för höga lagernivåer just nu, enligt vd:n.

Vi har satt upp tuffare mål att uppnå för våra olika affärsenheter när det gäller lagernivåer. På den positiva sidan är vi nu igång med det första steget i vårt lagerautomatiseringsprojekt i Ludwigslust, Tyskland, och det kommer gradvis att implementeras vidare under de kommande sex till tolv månaderna. Detta kommer att ge besparingar på upp till 4 miljoner euro per år.

Annons