Hälften av B2B-företagen snart med e-handel: ”Framtidens vinnare”

"Digital försäljning ger fördelar".

Digitaliseringen inom B2B och e-handeln mellan företag går framåt, om än långsamt. Men intresset ökar, trots och delvis på grund av en stundande lågkonjunktur. Det visar Litiums årliga rapport Nordic Digital Commerce in B2B 2023, där man följer e-handelns utveckling på den nordiska B2B-marknaden.

I studien, som inkluderar B2B-företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland, svarar två tredjedelar att de idag använder sig av digitala kanaler för att möjliggöra affärer online.

Annons

Begreppet är dock brett och skalar vi ner det till försäljning via en mer traditionell form av e-handel landar siffran runt 44 procent.

Vi kan nu tydligt se hur digital försäljning ger fördelar både för B2B-företag och deras kunder. Studien visar att många digitaliseringsprojekt initialt drivs av önskan att minska intern administration och effektivisera försäljningen, samtidigt som de syftar till att öka försäljningen på nya eller befintliga marknader, kommenterar Malin Bodolla, CMO på Litium och ansvarig för studien.

Ökar tvåsiffrigt

I studien kan man även läsa att 68 procent av de företag som säljer digitalt idag, förväntar sig en fortsatt försäljningstillväxt i digitala kanaler de kommande tre åren.

Två tredjedelar räknar med att den digitala försäljningen kommer att öka tvåsiffrigt.

När vi jämför med resultaten av satsningarna blir det tydligt att de också gett högt mervärde till företagets befintliga kunder. Ökad flexibilitet och tillgänglighet till produkter och information 24/7 resulterar i förbättrad kundservice och ökad kundnöjdhet, säger Malin Bodolla i en kommentar.

Påskynda omställningen

En hel del av företagen verkar också ha fått smak för det här med digitalisering, och ser det som ett prioriterat satsningsområde framöver. Relativt andra investeringar i företaget. 72 procent säger nämligen att de kommer fortsätta att investera i digital försäljning.

13 procent säger sig till och med ha planer på att påskynda sina investeringar i digital handel för att möta lågkonjunkturen.

Med en förestående lågkonjunktur är jag övertygad om att de företag som lyckas balansera trycket att minska sina kostnader på kort sikt med att investera för morgondagen kommer komma ut som ledande efter lågkonjunkturen. Framtidens vinnare kommer ha fokuserat mer på operativ effektivitet än deras konkurrenter gjorde, samtidigt som de fortsatt investera i marknadsföring, produktutveckling och digitala kanaler för framtiden, kommenterar Malin Bodolla.

Annons

Annons