Han vill revolutionera branschen: “Kopp för kopp utmana jättarna”

Värdering på 75 miljoner.

2021 så startade Jonathan Johansson företaget Coffydoor. En renodlad e-handel som vill revolutionera kaffebranschen med sin prenumerationstjänst.

Bolaget är idag 100 procent e-handel där vi tillsammans med vårt rosteri i Italien tagit fram noga utvalda smaker som går hem direkt hos slutkund. Att inte behöva investera i dyra lokalkostnader och marknadskampanjer gör det möjligt för oss att erbjuda den högsta kvaliteten av kaffe till ett schysstare pris än konkurrenter, dessutom med smidig leverans till dörren, säger Jonathan Johansson.

Annons

Att kicka igång mitt under pandemin var dock lite problematiskt och man fick göra en nylansering under andra kvartalet 2022. Och under det året nådde man miljonen, om än med ett illrött resultat.

Ni går back en hel del, är det enligt plan?

Helt enligt plan som tillväxtbolag med prenumeration som affärsmodell, där en stor del av investeringen betalar tillbaka sig över tid, i form av återkommande intäkter, svarar Jonathan Johansson.

Försäljningen har dock tagit stora kliv under 2023.

Omsättningen kommer att landa på dryga 5 miljoner kronor, men då med förbehåll att vi under året haft lite utmaningar att kunna förse de volymer som efterfrågats.

Bland investerarna hittar vi Spotify-grundaren Martin Lorentzon.

Jag fick tidigt på resan med mig Martin Lorentzon som trodde på konceptet, men också Houman Ashrafzadeh med bakgrund inom management consulting och även Tara Derakshan med gedigen erfarenhet inom marknad som stärker upp teamet.

Och nu har e-handeln faktiskt fått in nya investerare, samt ytterligare kapital, till en värdering runt 75 miljoner kronor “post money”, enligt Jonathan Johansson.

Annons

Bland de nya investerarna återfinns bland andra Per Alm från Hiroy och Omid Ghanbari från Matspar. Några strategiska änglar som vi är tacksamma att ha med oss då de bidrar med kompetens både nationellt men också i takt med att vi höjer blicken och siktar på internationell expansion.

Kapitaltillskottet ska ligga på 5,5 miljoner kronor.

Pengarna kommer att gå till att möta efterfrågan både när det gäller volymer men också produktsortiment. Vi har under året kunnat säkerställa affärens skalbarhet och tog därför nu in kapital för att kunna skala på enligt de förutsättningarna. En del av detta medför också att delar av kapitalet går till att bygga ut vår tekniska infrastruktur och organisation.

Vad är planerna under 2024?

Att fortsätta växa, bredda vårt sortiment och varumärke och bli en självklar del av våra medlemmars vardag och att kopp för kopp utmana jättarna som dominerat branschen i årtionden.

Jonathan Johansson räknar med att Coffydoor ska kunna nå upp mot 20 miljoner kronor nästa år och gå mot svarta siffror.

Annons