Handeln varnar – snart kan jobben ryka: ”Ett dystert år”

Ny rapport flaggar för färre jobbtillfällen i krisens spår.

Svensk Handel fruktar att jobben inom handeln kan bli färre. Anledningen är konjunkturavmattningen, där även handlare som gått urstarkt under pandemin ser lägre efterfrågan, och hög inflation. Det kommer att slå mot branschen, enligt rapporten "Läget i handeln".

Hittills har 2022 varit ett dystert år såväl på den globala arenan som inom den svenska handeln. Pandemirelaterade effekter, inflationen och det förskräckliga kriget i Ukraina får konsekvenser för handeln, vilket medför konsekvenser på samhället i stort, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel och fortsätter:

Annons

Inom handeln arbetar över en halv miljon människor och var femte person mellan 16 och 24 anställs inom handeln. När vi nu går tuffare tider till mötes är vi självklart oroliga för att benägenheten att anställa bland våra medlemsföretag kommer att minska.

Andra utmaningar som nämns hittas i sällanköpsvaruhandeln. Mer specifikt i kläd- och skohandeln som kommer att möta tuff konkurrens både från e-handeln och internationella aktörer på sikt. På andra sidan av skalan väntas bygg-, järn-, och färghandeln gå urstarkt, liksom heminredningshandeln eftersom efterfrågan på nya bostäder är hög.

Rapporten visar att e-handeln kommer att fortsätta att växa. Det är viktigt att handeln, som den alltid gör, anpassar sig efter konsumenternas önskemål, men det är också viktigt att politiken tar hänsyn till den globala konkurrensen och ger svenska företag goda möjligheter att konkurrera, säger Sofia Larsen.

En av nycklarna för att bli framgångsrik framgent stavas därför: Tjänster. Rapporten visar nämligen att fler än åtta av tio konsumenter använde minst en tjänst inom handeln under förra året. Det kan handla om allt från reparationer till montering.

Det finns ett strategiskt värde för handelsföretag i att bli mer aktiva på tjänstemarknaden som ju är lokal, i anslutning till kundens varuanvändning. 83 procent av konsumenterna använde en tjänst vid köp av vara någon gång under 2021 och vi tror att denna marknad har förutsättningar att växa. På sikt kan detta innebära både fler jobb och ökad omsättning inom handeln, säger Sofia Larsen.

Annons