Handelns kritik mot vårbudgeten: ”Är ett misstag”

Besvikelse hos arbetsgivarna efter beskedet.

Regeringens vårbudget möts med ömsom vin, ömsom vatten från Svensk Handel. Branschorganisationen är särskilt kritisk till att det inte blev någon sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga, som höjdes den 1 april.

Att göra det dyrare att anställa i en lågkonjunktur är ett misstag. De 8 miljarder som denna ökning kostar för alla som anställer unga måste hämtas hem någonstans. Risken är att det sker genom att färre anställs – inte minst i välfärden då 1,2 av de 8 miljarderna kommer att drabba kommuner och regioner. Dessutom skulle en sänkning av arbetsgivaravgifter bidra till att sänka inflationen, säger Martin Kits, chef för näringspolitik och opinionsbildning på Svensk Handel, i en kommentar.

Annons

Men det var alltså inte bara besvikelser från arbetsgivarnas sida. De fann även en del positivt, till exempel att Konkurrensverket får 10 miljoner kronor och uppdraget att granska bland annat daglivaruhandeln hårdare.

Vi välkomnar ytterligare en översyn av priserna och konkurrenssituationen inom dagligvaruhandeln. Konkurrensverket har under det drygt senaste decenniet gjort två, där resultatet båda gångerna varit att konkurrensen fungerar väl. Vi förutsätter dock att kommande översyn omfattar hela livsmedelskedjan, från jord till bord.

"Behöver kombineras"

Man är även positivt inställda till att vuxenutbildningar och Arbetsförmedlingen får större ekonomiska muskler. Även om man menar att det inte är tillräckligt.

För att minska effekterna av lågkonjunkturen, och för att hålla i gång ekonomi och konsumtionskraft, behöver arbetslösheten hållas i schack. Bättre matchning på arbetsmarknaden är dessutom en del av en välbehövlig strukturreform. Dock behöver satsningar på utbudssidan, exempelvis utbildning och bidragstak, också kombineras med satsningar på efterfrågan på arbetskraft i form av sänkta kostnader för att anställa, säger Martin Kits.

Annons