Pandemin: Handlare får vite efter tillsyn: ”Hotfulla situationer”

Varnar för kunder som inte följer reglerna.

Sedan den 10 januari gäller den nya pandemilagen, som bland annat ställt krav på landets butiker. För närvarande gäller bland annat att varje besökare ska ha en yta på tio kvadratmeter till sitt förfogande och att handlarna ska försöka se till att kunderna handlar en och en.

LÄS ÄVEN: Förvirring efter nytt pandemikrav: "Inte vår uppgift att agera polis"

Annons

Det har sedan dess varit länsstyrelsernas uppgift att kontrollera att handlarna följer de nya reglerna. Nu står det klart att "handelns efterlevnad är hög", enligt en sammanställning som Svensk Handel har gjort. Under vecka 11 vidtogs inga åtgärder mot handeln, som alltså överlag sköter sig bra.

Det ska dock påminnas om att ett föreläggande vid vite har rapporterades mot en livsmedelsbutik i Jönköping under vecka tio. Detta efter upprepade uppmaningar om att beräkna och anslå maxantal, skriver Svensk Handel i ett pressutskick.

I vissa fall väljer kunderna att inte respektera de regler som gäller.

Vidare means det på att verksamhetsutövare gör så gott de kan för att förebygga trängsel men att det finns indikationer på att de allmänna råden inte alltid efterlevs av besökare och kunder. Det rapporteras om att många, uppmaningar från butiker till trots, går in i butiker som en del av ett större sällskap. Tidigare har länsstyrelserna tagit upp den oro många butiksägare känner. Vilket lett till och hotfulla situationer i butiker runt om i landet, skriver Svensk Handel.

Även om butikerna hanterar den nya situationen väl har Svensk Handel identifierat en rad områden där de uppmärksammar sina medlemmar att vara lite extra uppmärksamma. Det handlar bland annat om att tydliggöra för kunderna hur många som får vistats i butiken samtidigt och att om möjligt ha en ingång och en utgång. Branschorganisationen föreslår också att man som handlare tydligt visar hur besökarna ska röra sig genom lokalen.

Handelns främsta uppgift just nu är att se till att reglerna för att minska smittspridningen följs, så att såväl anställda som kunder, kan vistas i butiken under trygga förhållanden. Svensk Handel för en nära dialog med Folkhälsomyndigheten för att säkerhetsställa en smidig implementering av åtgärder i butiker och handelsplatser runt om i landet, säger Sofia Stigmar, jurist på Svensk Handel.

LÄS ÄVEN: Indiskas VD sågar pandemilagen: "Vi undrar var trängseln är"

Annons
Annons