Hård smäll för e-handelsvolymerna: ”Har minskat betydligt”

"Färre e-handlar från utlandet".

Svensk Handel har nu analyserat december månad när det kommer till e-handelsförsäljningen, och därmed också helåret 2022. E-handelsindikatorn visar att försäljningen för svenska nätbutiker under december sjönk med 3 procent. Detta är dock inte hela bilden.

Omsättningen under november och december 2022 sägs även den ligga i linje med 2021. Men återigen så är det missvisande när det kommer till branschens volymer.

Annons

Bakom dessa siffror döljer sig dock en betydande minskning i volymförsäljning. Trots ökade priser har handeln svårt att kompensera sig för inköpspriserna, som ökat ännu mer, i kombination med bland annat ökade energikostnader, skriver Svensk Handel.

Försäljningsvolymerna antas ha sjunkit rejält under 2022.

Ackumulerat över året har omsättningen, trots den höga inflationen, minskat med 11 procent. Vi kan därför med säkerhet säga att försäljningen i volym har minskat betydligt mer än så, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Omsättningen för helåret 2022 minskade enligt Svensk Handel med 12 procent, om man räknar in köp från utlandet.

Förutom att andelen av befolkningen som e-handlar har sjunkit 2022 jämfört med 2021 handlar färre av de som e-handlar från utlandet. I kombination med lägre genomsnittliga köpbelopp innebär det att nedgången i svenska konsumenters e-handel från utlandet blir kraftig, säger Per Ljungberg.

Annons