Historiska domen avslöjar – därför fälldes Kenzas inlägg

"Ersättningen bestäms inte i direkt förhållande till antalet inlägg".

Influencern Kenza, via sitt bolag Kenza Zouiten AB, dömdes nyligen till en halv miljon i vite kopplat till marknadsföring hon gjort för glasögonmärket Chimi Eyewear. Domen från Patent- och marknadsöverdomstolen presenterades i fredags och rörde en tvist mellan influencern och Konsumentombudsmannen kopplat till ett antal inlägg i sociala medier och på influencerns blogg.

Domen kan inte överklagas och Konsumentombudsmannens uppfattning är att den kommer att vara vägvisande vad gäller liknande tvister framöver.

Annons

LÄS ÄVEN: Ny dom: Inlägget var reklam - Kenza får vite på en halv miljon

"Är så avtalet ska tolkas"

Men vad handlade egentligen tvisten om och hur kommer det sig att domstolen gick på Konsumentombudsmannens linje? Målet handlar om totalt 31 inlägg som gjorts av Kenza, där två har markerats som reklam. KO har dock menat att alla inlägg borde ha reklammarkerats eftersom de enligt myndigheten utgör en del av ett större samarbete. Som grund för det hänvisar KO till mejlväxling mellan företaget och Kenza, där det ska ha framkommit att Chimi Eyewear förväntar sig mer än de två överenskomna inläggen. I utbyte ska Kenza och hennes pojkvän ha fått en betald resa till Zanzibar.

Även om den uttryckliga överenskommelsen har avsett två inlägg, så har den gemensamma partsavsikten varit minst två inlägg. Det är så avtalet ska tolkas. Den underförstådda överenskommelsen har ingåtts senare i samband med parternas resa till och vistelse på Zanzibar och kompletterar den tidigare skriftliga överenskommelsen, heter det från KO i domen.

KO ser resan som en slags förskottsbetalning för den marknadsföring som Kenza - i och med överenskommelsen - förväntades att göra. På resan ska Kenza haft tillgång till en fotograf som tog reklambilder för Chimi Eyewears räkning, vilka influencern senare valde att publicera.

Kenza Zouiten har däremot anfört att uppdraget var tydligt avgränsat och att det inte fanns några tveksamheter “om vad överenskommelsen omfattade eller vad ersättningen avsåg”.

Domstolen anser dock att det kan vara svårt att dra en sådan exakt gräns i den här typen av samarbeten:

Det ligger i sakens natur att när en influencer får relativt stor frihet att vidta och utforma marknadsföringsåtgärder inom ramen för avtalet, bestäms ersättningen inte i direkt förhållande till antalet inlägg på sociala medier utan till värdet av det betalda samarbetet på ett mer övergripande plan.

Alla inlägg fälldes inte

Eftersom alla inblandade är överens om två av de 31 inläggen har domstolen haft till uppgift att pröva den kompletterande överenskommelsen. I flera av de omtvistade inläggen, som Kenza alltså menar inte ingått i uppdraget, konstaterar domstolen att både bilder på Chimis glasögon och text där “Chimi” nämns har förekommit. Domstolen menar vidare att resan var av stor betydelse liksom det faktum att Kenza under resans gång fotograferades med Chimis produkter. Uppdragsgivaren och influencern ska dessutom ha haft en dialog om när inläggen skulle publiceras.

Annons

Men även om domstolens besked är att hela samarbetet därmed skulle kunna räknas ihop som ett större uppdrag, har de 31 anmälda inläggen analyserats var för sig. Domstolen delar inte varken KO:s eller Kenzas uppfattning fullt ut, utan väljer att fria en handfull av de aktuella inläggen. Bedömningen har att göra med hur tydlig kopplingen till varumärket är.

Endast det förhållandet att Chimis solglasögon förekommer på bild i ett inlägg kan dock inte anses utgöra tillräcklig bevisning för att inlägget omfattas av marknadsföringsuppdraget. I dessa fall torde inlägget inte kunna bedömas som tydligt avsättningsfrämjande för Chimis produkter eftersom det inte är möjligt att utifrån det enskilda inlägget härleda solglasögonen till Chimi, skriver domstolen.

Den nya domen innebär att Patent- och marknadsöverdomstolen gick på samma linje som den tidigare instansen, Patent- och marknadsdomstolen. I den nya domen höjdes dock vitet från 200 000 kronor till en halv miljon.

Ehandel har sökt Chimi Eyewear och Kenza Zouiten.

LÄS ÄVEN: KO stämmer influencern Kenza Zouiten

Annons