H&M-ägda bolaget i konkurs – hade 300 miljoner i förluster

"Det här är en sorglig dag".

Renewcell lockade tunga ägare, däribland H&M, med sin cirkulära textilproduktion. Bolaget kunde återvinna gamla kläder, och separera blandade fibrer, för att skapa nya, rena och mer hållbara textilier.

Bolaget, som grundades 2012, kom som mest upp i en värdering på flera miljarder och under förra året vann man Nordiska rådets miljöpris. Men nu har bolaget begärts i konkurs. Affären var nämligen inte lika hållbar och förlusterna svällde snabbt när man skalade upp.

Annons

Det här är en sorglig dag för miljön, våra anställda, våra aktieägare och våra andra intressenter, och det är ett bevis på bristen på ledarskap och den nödvändiga förändringstakten i modebranschen, säger Michael Berg, ordförande för Renewcell, i ett pressmeddelande.

Under de första nio månaderna av 2023 gick man back -325 miljoner kronor och det på en omsättning på 199 miljoner. Året innan, 2022, uppgick förlusten till -299 miljoner.

Den 20 november 2023 gjordes sedan en strategisk översyn och i samband med detta fördes förhandlingar med tidigare nämnda ägaren H&M, samt Grindius. Man hade även samtal med potentiella nya ägare och sina befintliga långivare. Men det blev ingen ytterligare finansiering.

Eftersom vi har en stark tro på bolagets långsiktiga potential har vi, tillsammans med våra rådgivare, ägnat betydande tid och kraft på att försöka säkra den likviditet, kapital och ägarstruktur som krävs för att kunna säkerställa bolagets framtid. Som en del av förhandlingarna har vi haft intensiva dialoger med såväl nuvarande huvudägare som nya investerare, våra banker samt andra intressenter. Dessa diskussioner har tyvärr inte varit framgångsrika, säger Michael Berg.

Renewcell hade också senarelagt publiceringen av bokslutskommunikén för 2023 vid flera tillfällen innan helgens konkursbesked.

Och i början av januari aviserades ett omstruktureringsprogram, som innebar att man skulle skära arbetsstyrkan med runt 30 personer - totalt 25 procent av personalen.

Den här typen av beslut är aldrig lätta att fatta och skulle inte planeras för om det inte var absolut nödvändigt för vår långsiktiga framgång, sa tf vd, Magnus Håkansson, då.

Annons
Annons