H&M missar målet – mindre vinst än väntat: ”Ostadigt”

"En mer negativ påverkan".

H&M är här med en färsk rapport. Den här gången rör det som jättens andra kvartal.

Omsättningen landade den här gången på 59,6 miljarder kronor, jämfört med 57,6 miljarder under motsvarande kvartal i fjol. Därmed nådde H&M i princip upp till analytikernas förväntningar.

Annons

H&M-gruppen har haft en stark lönsamhetsutveckling under första halvåret till följd av en successivt förbättrad försäljningsutveckling, stärkt bruttomarginal samt en fortsatt god kostnadskontroll, kommenterar vd:n Daniel Ervér och fortsätter:

Vår- och sommarkollektionerna har mottagits mycket väl vilket återspeglas i den förbättrade försäljningen under andra kvartalet. Vi ser tillväxt inom alla kundgrupper och en positiv trend i samtliga regioner,

Rörelseresultatet landade på 7 miljarder, jämfört med 4,7 miljarder i fjol. Analytiker väntade sig dock ett resultat på 7,3 miljarder. Men vd:n är ändå nöjd.

Med kraftigt ökad vinst fyra kvartal i rad är vi på god väg mot att nå vårt långsiktiga mål att lönsamheten ska överstiga 10 procent över tid, kommenterar Daniel Ervér.

Samtidigt flaggar vd:n för att det fortsatt är en utmanande makroekonomisk miljö, till följd av ökade materialkostnader och en relativt svag svensk krona.

Det bedöms ge en mer negativ påverkan än vad vi förväntat oss under det andra halvåret, konstaterar bolaget i rapporten.

Juni-försäljningen väntas dessutom sjunka med 6 procent i lokala valutor.

Det ostadiga vädret på många av H&M-gruppens stora marknader under inledningen av juni påverkade försäljningen negativt, men försäljningen återhämtade sig när vädret normaliserades i slutet av månaden, skriver bolaget.

Annons

H&M-aktien har sedan årsskiftet stigit med omkring 10 procent, vilket är något mer än Stockholmsbörsen.

Annons