H&M ökade försäljningen – men missade sommarens mål

Klädjätten sålde mindre än väntat.

H&M-gruppens preliminära siffror för årets tredje kvartal i det brutna räkenskapsåret, juni–augusti, har trillat in. Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 61 miljarder kronor, jämfört med 57,5 miljarder under motsvarande period i fjol.

Siffrorna motsvarar en nolltillväxt i lokala valutor och var enligt flera analytiker lägre än väntat.

Annons

Mätt lokala valutor var försäljningen i nivå med föregående år. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 8 procent i svenska kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget uppger även att arbetet för att nå bolagets mål om 10 procents rörelsemarginal 2024 ”går i rätt riktning”, och att lönsamhet och lagersituation har prioriterats under det gångna kvartalet.

Beloppet är preliminärt och kan komma att avvika något från niomånadersrapporten som publiceras den 27 september 2023.

Annons