Just nu: H&M stänger butiker i 12 länder – ”har påverkats negativt”

"Pågår ett omfattande arbete med att hantera Covid-19-situationen".

Idag redovisar H&M Group sina siffror för sitt första kvartal, som sträcker sig från 1 december 2019 till 29 februari 2020. Omsättningen ökade med 8 procent och landade på nära 55 miljarder kronor.

I lokala valutor ökade omsättningen med 5 procent. Men med Kina, Hongkong, Singapore, Macau, Japan och Taiwan exkluderat ökade koncernens försäljning under kvartalet med 7 procent i lokala valutor.

Annons

Den totala ökningen hade kunnat vara högre om inte Covid-19-viruset hade slagit till, menar bolaget. I februari var som mest 334 butiker av koncernens 518 butiker i Kina stängda.

Försäljningsutvecklingen under andra halvan av kvartalet har påverkats negativt av situationen kopplad till Covid-19-viruset, främst i Kina, skriver H&M Group i ett pressmeddelande.

Från den 1 december 2019 till 23 januari 2020 ökade kvartalets försäljning i Kina med 27 procent i lokal valuta. Men därefter minskade efterfrågan väsentligt till följd av virusutbrottets snabba utveckling och H&M-gruppens försäljning i Kina minskade därför med 24 procent i kvartalet som helhet.

"En konsekvens av viruset"

Nu, under andra kvartalet, har försäljningen i Kina gradvis börjat återhämta sig i takt med att situationen i landet har förbättrats. Men corona-situationen fortsätter att ha en negativ påverkan på H&M-gruppens försäljning. Det skriver koncernen när de beskriver sin start på sitt andra kvartal.

Hittills i mars har H&M-gruppens försäljning påverkats negativt framför allt i Europa som en konsekvens av den fortsatta spridningen av viruset.

Sedan förra veckan är företagets samtliga 181 butiker tillfälligt stängda i Italien, och under helgen stängdes även alla butiker tillfälligt i Polen, Spanien, Tjeckien, Bulgarien, Belgien och Frankrike. Från och med idag stängs också alla butiker i Österrike, Luxemburg, Bosien-Hercegovina, Slovenien och Kazakstan. I Grekland är hälften av koncernens butiker fortfarande öppna.

LÄS ÄVEN: H&M har stängt 181 butiker: ”Säkerheten högsta prioritet”

I H&M:s nätbutik har dock ingenting förändrats och sajten rullar på som vanligt.

Annons

Inom H&M-gruppen pågår ett omfattande arbete med att hantera Covid-19-situationen där högsta prioritet är medarbetarnas och kundernas säkerhet. Samtidigt som H&M-gruppens förändringsarbete fortsätter med full kraft, utvärderas nu samtliga aktiviteter i bolaget noggrant bland annat utifrån kostnads- och riskperspektiv för att i möjligaste mån kunna hantera de negativa effekterna kopplade till viruset.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!