Höga elpriser slår mot små företag – de drabbades hårdast

"Många kämpande företagshjältar där ute".

De höga elpriserna har för många varit en tung börda att bära. Inte minst för småföretagare. Det visar Ifs årliga företagarundersökning.

Där svarar drygt var tredje småföretagare, 35 procent, att deras verksamhet påverkats negativt av de senaste årets elpriser. Företagare i Sydsverige, Småland och öarna har varit särskilt drabbade, medan småföretagare i storstadsregionerna klarat sig bäst.

Annons

Samtidigt svarar 22 procent, alltså var femte småföretagare, att de oroar sig för elbrist och höga elpriser även framgent.

Oro för ny samhällskris

Många, en av fyra, oroar sig också för större samhällskriser likt pandemin. Lika många är oroliga för att utsättas för inbrott och stöld. Enligt If, som förstås är intresserade av att sälja sina försäkringstjänster här, saknar dessutom 13 procent av småföretagarna försäkring vid händelse av inbrott, till exempel.

Vi har många kämpande företagshjältar där ute. Det är svårt att försäkra sig mot höga elpriser och andra omvärldsfaktorer men det finns många saker man kan och bör försäkra sig emot. Vår undersökning visar att många småföretagare är underförsäkrade, vilket är extra problematiskt i svåra tider om något händer, säger Frida Lagergren, ansvarig över företagsförsäkringar på If.

Totalt deltog 1075 personer i undersökningen och målgruppen var småföretagare i åldrarna 18 till 79 år, med noll till 50 anställda.

Annons