Hövding mer än dubblade – slog 45 miljoner och sa upp folk

E-handeln omsatte över 3 miljoner kronor.

Hövding, företaget som säljer uppblåsbara hjälmar, sålde 28 586 hjälmar under årets tredje kvartal. Det är 155 procent fler än under samma period i fjol. Under kvartalet fick man även in 60 miljoner kronor via en emission.

För perioden landade omsättningen på 45,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 144 procent. Man lyckades även minska förlusten under kvartalet. EBITDA-resultatet gick från minus 16,6 miljoner kronor under samma period 2018, till minus 6,7 miljoner i år.

Annons

LÄS ÄVEN: Hövding cyklade hem nytt rekord – försäljningen växlade upp

Jämförelser för kvartalet är svåra att göra. Föregående år var vi mitt uppe i utfasning av Hövding 2.0 följt av lansering av Hövding 3, vilket påverkade resultatet. Föregående kvartal i år var påverkat av Covid-19 med delvis nedstängda nyckelmarknader. Kvartalets resultat, undantaget omstruktureringar, som jag återkommer till, bedömer vi som en rättvisande fingervisning av var vi befinner oss just nu, skriver vd:n Fredrik Carling i rapporten.

Våra tre nyckelmarkader står för 95 procent av försäljningen och de visar samtliga fortsatt potential i tillväxt. Marknaden med högst penetration är Sverige. Danmark och Tyskland var tydligt påverkade av den fysiska nedstängningen i våras men har nu kommit tillbaka på högre nivåer igen.

Hövdings e-handelsverksamhet har också vuxit under perioden. Under det tredje kvartalet står den egna webbutiken för totalt 7 procent av den totala omsättningen, vilket motsvarar cirka 3,2 miljoner kronor.

Vi ser en trend mot högre andel köp online och arbetar på att ta vår del av den marknaden.

Bolaget har implementerat förändringar i organisationen, för att få "en mer effektiv försäljnings- och marknadsföringsprocess" men också för att spara pengar. Förändringarna har uppgått till en engångskostnad om 3,7 miljoner kronor, men de samlade "personalrelaterade besparingarna" uppgår till 7 miljoner kronor på helår.

Vi har tidigare aviserat en översyn av kostnadsstrukturen i bolaget. Den har nu genomförts och implementeras organisatoriskt. Sedan början av september arbetar vi bland annat mer digitalt med våra kunder och med högre effektivitet generellt. Arbetet i relation till nerdragningar av personal är klart vilket kommer ha full kostnadseffekt med start kvartal 4. Vi kommer löpande arbeta med att utmana våra operationella kostnader i högre grad.

En anpassning av kostnadsnivån i kombination med en rimlig tillväxtplan och fokus på att uppnå lönsamhet är strategin vi nu genomför. Under kvartalet har vi anpassat kostnadsmassan och den organisatoriska justeringen är klar.
Vi ser nu fram emot att fortsätta på den inslagna vägen.

Annons

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!