Hövdings attack mot myndigheten: ”Skulle omintetgöra bolaget”

"Kommer att fortsätta kämpa".

Beefen mellan hjälmbolaget och Konsumentverket rullar vidare. Som Ehandel berättat om tidigare har Hövding överklagat myndighetens beslut om ett tillfälligt säljstopp för cykelhjälmen Hövding 3 i Sverige till förvaltningsrätten. Nu går Hövding till hård attack mot myndigheten.

LÄS ÄVEN: Hövding tar strid – uppfyller säkerhetskraven: ”Väntat”

Annons

I ett pressmeddelande skriver bolaget att RISE, tidigare kallat Statens Provningsanstalt, har bedömt att huvudskyddet uppfyller alla tillämpliga säkerhetskrav. Trots detta överväger Konsumentverket att besluta om ett permanent säljstopp och en återkallelse av huvudskyddet.

Ett sådant beslut skulle omintetgöra bolaget efter tolv år och diskvalificera en hel produktkategori  airbagskydd för cyklister. Hövding har bevisat sig vara det absolut säkraste alternativet i de vanligaste cykelolyckorna och ett sådant beslut skulle leda till att fler cyklister skadas eller dödas i trafiken, skriver Hövding i pressmeddelandet.

Statistiskt underlag

Enligt Konsumentverket är certifieringsmetoden för hjälmskyddet inte tillräcklig, men enligt Hövding står slutsatsen från RISE i motsats till myndighetens. Bolaget är också kritisk till att kraven ska vara väsentligt högre på Hövding än traditionella cykelhjälmar.

Hövding hävdar också att hjälmskyddet genomgått omfattande tester och bevisat sig vara överlägset bäst avseende skyddsförmåga i de vanligaste cykelolyckorna. Man menar också att efter tolv år på marknaden finns det ett stort statistiskt underlag som visar att produkten vida överträffar traditionella hjälmar gällande skyddsförmåga.

Utan certifieringen som varit godkänd i över ett decennium hade aldrig bolaget funnits. Då hade inte heller aktieägare investerat mer än en halv miljard kronor i Hövding. Ett sådant beslut tolv år efter att testmetoden godkändes skulle alltså ha vilselett kunder, aktieägare och anställda i över ett decennium, säger Joel Eklund, styrelseordförande och ägare av Hövding.

Starkt kritiska

Konsumentverket har tidigare även fört fram att felmarginalen för Hövding är hög, alltså att den inte skyddar tillräckligt ofta.

Något Hövding ställer sig både frågande och kritiska till och menar att deras produkt skyddar mot huvudskada i 99,95 procent av fallen.

Hela Hövdings verksamhet bygger på att öka säkerheten i trafiken. Hövding kommer att fortsätta kämpa för att värna trafikanternas säkerhet och kommer därför att överklaga ett beslut med all kraft, säger Sofia Svensson, vd på Hövding.

Annons

Annons