HUI spår dystert 2023: “Det blåser kalla vindar”

Men vindarna kan vända relativt snabbt.

Analysföretaget HUI meddelar idag att man förväntar sig att 2023 blir ett dystert år för både hushållen och handeln. Detaljhandeln beräknas dock öka i löpande priser (+2 procent) men i fasta priser beräknas den minska med 4,5 procent under året.

Prognoserna för detaljhandeln pekar mot fortsatt tillväxt i löpande priser, men hushållens urholkade köpkraft påverkar utfallet och utvecklingen under året väntas vara helt prisdriven, säger William Lindquist, analytiker på HUI Research.

Annons

Handlarna får se allt köpsvagare konsumenter i takt med att levnadskostnaderna ökar.

Det blåser kalla vindar i ekonomin och 2023 förväntas bli ett utmanande år för detaljhandeln, säger William Lindquist.

HUI blickar även längre framåt och 2024 så beräknas tillväxten hamna runt 1 procent i löpande priser. Den negativa utvecklingen kan dock vända under nästa år.

Den ekonomiska aktiviteten minskar under 2023. Nedgången prognostiseras dock bli relativt kortvarig och nästa år väntas återigen positiva tillväxttal, om än relativt låga sett till den historiska tillväxttakten, skriver HUI.

Analysföretaget räknar nu med att kunderna flockas kring lågprishandeln.

Att konsumenterna i högre utsträckning än tidigare sökte sig till lågprishandeln var tydligt under det föregående året, denna trend förväntas fortsätta även under 2023, säger Emma Hernell, vd på HUI Research.

Prognoserna för såväl BNP som hushållens konsumtion revideras nu ned för 2023.

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi och i detaljhandeln, föregående prognos inom parentes:

Annons
Utfall 2022 Prognos 2023* Prognos 2024*
BNP, fasta priser 2,6 -1,6 (-0,5) 1,7 (1,5)
Hushållens konsumtion, fasta priser 2,1 -2,5 (-1,3) 1,6 (1,6)
Total detaljhandel, löpande priser 4,4 2,0 (1,0) 1,0 (0,5)
Dagligvaruhandel, exklusive Systembolaget, löpande priser 9,0 7,0 (7,0) 2,0 (1,0)
Sällanköpsvaruhandel, löpande priser 1,5 -1,5 (-3,0) 0,0 (0,0)

Källa: HUI

Annons