IA prioriteras högt – när näthandeln växer

”Överallt där det är möjligt”.

Pandemin har inneburit en snabb tillväxt för näthandeln, och många detaljhandlare har varit tvungna att snabbt anpassa sig.

Pandemin har även öppnat ögonen för potentialen med intelligent automation, IA.

Annons

I en undersökning gjord av Deloitte svarade 82 procent av detaljhandelscheferna att de prioriterar automation, ”överallt där det är möjligt”, mycket högt.

Nu visar den genomgång som SS&C Blue Prism gjort, med data från bland annat Deloitte, att de handlare som rönt störst framgångar har gjort det med hjälp av intelligent automation och digitala medarbetare, som både integrerar äldre infrastruktur i den digitala verksamheten och möjliggör för personalen att fokusera på kunderna.

En digital medarbetare är enkelt förklarat en automatiserad kollega som fått lära sig att utföra affärsprocesser precis som en vanlig anställd, fast snabbare och utan misstag, och som kan arbeta tillsammans med människor.

Under pandemin, och med de föränderliga marknadskraven som den förde med sig, har olika delar av detaljhandeln presterat olika bra. De som har visat sig vara flexibla och innovativa i sitt arbete har klarat sig allra bäst. Intelligent automation och digitala medarbetare har spelat en avgörande roll för att tillhandahålla den smidighet och motståndskraft som krävts för att blomstra på en osäker och föränderlig marknad, säger Roland Adolfsson, Nordenchef på SS&C Blue Prism.

Låt digitala medarbetare uppdatera er plattform

Digital transformation har länge varit strategiskt prioriterat för detaljhandeln. Men att uppdatera ett befintligt eller nytt system kan i många fall kräva stora resurser, och utan en tydlig plan kan det bli dyrt. Det är här allt fler väljer att investera i digitala medarbetare. I stället för att personalen själva ska behöva uppdatera en mängd äldre plattformar och system kan företagen använda sig av digitala medarbetare som en brygga och integration av olika lager, vilket gör att äldre infrastruktur kan fortsätta existera och bidra även i digitala verksamheter.

De digitala medarbetarnas förmåga att möjliggöra en digital interaktion med äldre system möjliggör en enkel väg till automatisering där företag kan utveckla och införa automatiserade processer mycket snabbt, säger Roland Adolfsson i ett pressmeddelande.

Återuppfinn kundupplevelsen

Kundtjänsten är ett annat område som har varit under enorm press under och efter pandemin. Distansarbete, ökad mängd onlineköp och personalbrist har tvingat återförsäljarna att omdana sättet de arbetar på.

Intelligent automatisering har möjliggjort övergången till en mer digital verksamhet genom att lätta bördan för kundtjänstpersonalen. Det har och fortsätter vara avgörande för detaljhandeln eftersom konsumenterna idag förväntar sig en sömlös kundupplevelse, enligt SS&C Blue Prism.

Annons

Digitala medarbetare förbättrar kundupplevelsen genom att utföra standardiserade, processdrivna uppgifter som tar tid och energi från personalen. Då blir det möjligt för personalen att tillbringa mer kvalitetstid med kunderna, och ge dem det stöd och den uppmärksamhet de behöver, säger Roland Adolfsson.

Annons