ICA Sverige: E-handeln omsatte 572 miljoner kronor i Q2

Men den digitala försäljningen drar upp kostnaderna.

Under årets andra kvartal omsatte ICA-gruppen drygt 30,5 miljarder kronor, vilket är en ökning på 4,3 procent från samma period förra året då samma post låg på knappt 29,3 miljarder. Det stod klart när företaget nu på morgonen släppte sina siffror för april, maj och juni 2019.

För de aktuella månaderna landade koncernens resultat på 520 miljoner, vilket är ett rejält tapp från de 935 miljoner som uppnåddes under Q2 2018. Att siffran är lägre i år förklarar ICA bland annat med att skattekostnaderna har blivit högre.

Annons

Sålde Hemtex

Under det gångna kvartalet passade ICA på att sälja inredningskedjan Hemtex, och det är tydligt att ett ökat digitalt fokus har bidragit till att lyfta dagligvaruhandelns siffror under våren. ICA Sveriges onlineförsäljning uppges ha omsatt 572 miljoner kronor under det andra kvartalet, vilket kan jämföras med 420 miljoner samma period förra året.

Även i årets andra kvartal har vi en bra resultatutveckling i koncernen och en god försäljningstillväxt, med fortsatt hög ökningstakt i vår e-handel. Ytterligare en pusselbit har också fallit på plats i och med att vi i maj avyttrade Hemtex. I kvartalet har vi också beslutat om en ny långsiktig bränslestrategi, ett viktigt steg i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Vårt förändringsarbete fortsätter i hög fart för att möta höga krav och förväntningar från våra kunder, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen, i en kommentar till rapporten.

LÄS ÄVEN: Ica säljer Hemtex - gör reaförlust på 400 miljoner

ICA flaggar dock också för att satsningarna på e-handeln är kopplade till ökade kostnader för koncernen.

Pågående projekt och investeringar i ICA Sverige, inklusive e-handelslagret i Stockholm, innebär en fortsatt hög kostnadsnivå och ökade avskrivningar, vilka var 24 miljoner kronor högre än 2018, skriver företaget i sin rapport.

Den sista juni i år var 291 butiker anslutna till ICA:s e-handel med lösplock, medan 629 butiker hade företagets färdiga matkassar i sitt erbjudande. Under det aktuella kvartalet ökade Ica Sveriges e-handel med 36 procent och den starkaste ökningen stod lösplocket för.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!