ICA tuggar i sig tillväxt – trots lägre hunger i e-handeln

"Kommer långsiktigt att vara en viktig del".

ICA Gruppen växer sig allt större. Under det andra kvartalet ökade omsättningen med inte mindre än 6,7 procent och landade på 34,5 miljarder. Även rörelseresultatet fick sig en skjuts, men här med 5,9 procent till 1,5 miljarder.

Det förbättrade rörelseresultatet var främst drivet av förbättringar för Apotek Hjärtat och ICA Banken, skriver koncernen.

Annons

Vi befinner oss i ett utmanande läge som inte ser ut att lätta under den närmaste tiden. Snarare har vi ännu inte sett de fulla effekterna av fortsatt pressade värdekedjor, räntehöjningar och en stigande inflation. Många märker redan av en tuffare vardag och ingen kommer att förbli oberörd framöver, kommenterar Per Strömberg, ICA Gruppens vd, siffrorna.

För ICA Gruppens del utmanas vi under kvartalet av höjda kostnader och minskade volymer i vår dagligvaruverksamhet. Trots det lyckas vi som bolagsgrupp att växa både omsättning och resultat vilket visar styrkan i att vara just en grupp, fortsätter han

Desto sämre har det gått för mathandeln online, som fortsatt att minska jämfört med de tuffa jämförelsetalen i samband med restriktionerna.

Men när det gäller online ska man komma ihåg att vi med nuvarande försäljning ligger dubbelt upp jämfört med nivåerna före pandemin. Vår bedömning kvarstår – e-handeln kommer långsiktigt att vara en viktig del av matmarknaden, skriver Per Strömberg.

Annons