ICA:s e-handel rasade kraftigt: ”Exceptionellt turbulent”

Volymtapp sätter press på Ica Gruppens dagligvaruverksamhet.

Ica Gruppen har under morgonen släppt sin delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022, perioden oktober till december. Där konstaterar dagligvarujätten att omsättningen för perioden ökade med 8,2 procent under perioden till 35.547 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade under fjärde kvartalet med 6,4 procent till 1.382 miljoner kronor, drivet av hög inflation, skriver Ica. Samtidigt sjunker rörelsemarginalen under Q4 till 3,9 procent. Att jämföra med 4 procent samma period föregående år.

Annons

Vi lämnar ett år som varit exceptionellt turbulent. Från förhoppningar när pandemin klingade av till ett förödande krig i vårt närområde som fått drastiska följdverkningar på hela ekonomin, Ica Gruppen och våra kunder, säger Ica Gruppens vd, Nina Jönsson, i en kommentar.

Investeringar i e-handeln

Går vi in på Ica Gruppens dagligvaruverksamhet, Ica Sverige, står det klart att rörelseresultatet minskade med 12 procent till 767 miljoner kronor under det fjärde kvartalet jämfört med samma period 2021. Marginalen under kvartalet sjönk till 3,1 procent jämfört med 3,7 procent för det fjärde kvartalet i fjol.

Resultatpåverkan från e-handeln, där 2022 i mycket hög grad präglats av den pågående uppbyggnadsfasen, var fortsatt negativ.

Vi hade ett lägre resultat och marginaler än förra året i ICA Sverige och därtill kommer att vinstdelningen från Ica-butikerna är lägre givet att butiksresultaten nu sjunker jämfört med 2021, säger Ica Gruppens vd, Nina Jönsson.

Apotek Hjärtat fortsätter att ta marknadsandelar men kostnadsökningar innebar att resultatet minskade. Även Ica Banken, inklusive Ica Försäkring fortsätter att växa även om resultatet i fjärde kvartalet påverkas negativt av högre kreditförluster.

Online tappar stort

ICA-butikernas onlineförsäljning minskade under kvartalet med 15,8 procent jämfört med samma period 2021. Att jämföra med siffror från Dagligvaruindex där man konstaterade att e-handelsmarknaden för mat i Sverige under det fjärde kvartalet minskade med 7,4 procent.

Apotek Hjärtats onlineförsäljning ökade däremot under det fjärde kvartalet med 11 procent medan e-handelsförsäljningen i marknaden bedöms ha ökat med 12,6 procent. E-handelsandelen i marknaden var 19,9 procent medan Apotek Hjärtats e-handelsandel uppgick till 9,8 procent.

Ica satsar just nu också stort på att rulla ut sitt koncept med obemannade butiker. Något som allt fler aktörer på marknaden gör. Ica ska i dagsläget ha närmare 40 obemannade butiker etablerade och 150 till ska finnas på intresselistan.

Annons

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!