ICA:s e-handel rusade med 165 procent: ”Kräver stora insatser”

Starkt kvartal för ICA på nätet.

Försäljningen ökade med 7,8 procent, men inte riktigt i samma takt som dagligvarubranschen i övrigt på 8,6 procent. Däremot fick försäljningen i e-handeln ordentlig fart och spurtade under sommaren. Så summerar ICA Gruppen nu sitt andra kvartal.

Vår e-handelstillväxt steg månad för månad i kvartalet, och var hela 165 procent i juni. Kvartalets e-handelsandel, av total butiksförsäljning, mer än dubblerades. Framförallt har vi nått en mycket hög tillväxt i e-handel ur butik, click & collect, där ICA-butikerna har lyckats möta den högre efterfrågan på ett framgångsrikt sätt, skriver Per Strömberg, vd på ICA Gruppen, i sin kommentar.

Annons

Det framstår nu som mycket sannolikt att e-handeln har tagit ett utvecklingssprång i och med vårens händelser och att en stor del av den ökning som skett kommer att ligga kvar även när situationen har normaliserats. Våra pågående satsningar, med stort fokus på att möta denna utveckling med effektiva online-lösningar, framstår som allt viktigare, men kommer också att kräva stora insatser under kommande år, fortsätter han.

"Kraftfull reversering"

Däremot förde Rimi Baltic och Apotek Hjärtat en lite tyngre tillvaro. De förstnämnda på grund av kraftiga restriktioner och nedstängningar, medan de sistnämnda drogs med biverkningarna från vårens bunkring.

Apotek Hjärtat och hela apoteksmarknaden har under kvartalet upplevt en kraftfull reversering av första kvartalets bunkringseffekter. Andra kvartalet gick i rakt motsatt riktning med lägre försäljning och stort volymtapp, framförallt under april och maj, kommenterar Per Strömberg.

Effekterna blev större än vad vi förväntade oss och de kommer också troligen att hålla i längre än vad vi tidigare trott. För att möta utvecklingen har vi arbetat hårt med att anpassa kostnader och höja effektiviteten i verksamhetens alla delar, inte minst i e-handeln som fortsätter att växa i hög takt.

Annons