Ikeas klimatutsläpp ökade i fjol: ”Är på rätt väg”

Men en minskning sedan mätningarna startade.

Ikeas senaste hållbarhetsrapport är här. En rapport som utkommit sedan 2016 och som är ett resultat av inredningsgigantens mål om att minska klimatutsläppen med 15 procent till 2030.

Av rapporten för 2021 framgår det bland annat att Ikeas totala klimatavtryck minskade med 1,6 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, jämfört med bas- eller referensåret 2016. Procentuellt är det en minskning med 5,8 procent. Minskningen förklaras främst med ett energieffektivare sortiment, mer förnybar energi i produktionen – och fler vegetabiliska livsmedel i restaurangerna.

Annons

Men samtidigt rör det sig om ökade utsläpp i fjol, jämfört med 2020. Klimatutsläppen ökade under 2021 med 5,7 procent, mot året innan.

Med två tredjedelar av tiden kvar till 2030 är vi på rätt väg och har uppnått en tredjedel av vår utsläppsminskning genom många steg på kort och medellång sikt. Vi har också planer på att ta itu med de långsiktiga stegen och de komplexa utmaningarna som återstår, som klimatfotavtrycket för material som används i Ikea sortimentet, kommenterar Lena Pripp-Kovac, Chief Sustainability Officer på Inter Ikea.

Förnyelsebar el

Ikea uppger att man nu använder sig av helt förnyelsebar el i alla sina produktionsanläggningar i världen. Inredningsjätten ska även ta fram en ny så kallad skogsagenda för 2030, med ett större fokus på biologisk mångfald. Mer än 99 procent av det trä som används i Ikea-produkter ska numera vara miljöcertifierat enligt FSC-standard. Eller så är träslagen återvunna, skriver företaget.

I dagsläget ska även 56 procent av materialen som används i produktionen vara förnyelsebara, medan 17 procent ska vara återvunna material. Jätten ska också satsa på mer fler cirkulära metoder, med fokus på bland annat renoveringar – och satsningar på återköp av exempelvis möbler.

Vi fortsätter arbetet med att göra vårt utbud mer hållbart och prisvärt. Vi fasar ut mindre hållbara produkter och material och introducerar nya alternativ. Ett bra exempel är att vi ersatt nytillverkad polyester med återvunnen polyester, vilket resulterat i ett minskat klimatavtryck från polyesteranvändning med 45 procent under 2021. Ett annat exempel är att vi har infört en ny växtbaserad färs, kommenterar Jon Abrahamsson Ring, vd för Inter Ikea.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!