Inet pressades av tufft år – vinsten mer än halverades

"En turbulent period".

Lägre omsättning och resultat än 2021, så löd prognosen när Inet skulle förutspå sitt 2022.

Med facit i hand kan vi nu konstatera att det var på pricken rätt. Försäljningen backade från 1,5 miljarder till drygt 1,2 miljarder kronor. Resultatet, efter finansiella poster, mer än halverades från 96 till 42,3 miljoner.

Annons

Året 2022 summeras som en turbulent period med oväntade och tragiska händelser så som krigsutbrottet i Ukraina. Perioden har även präglats av hög inflation och stigande räntor, vilket pressat konsumentförtroendet och efterfrågan på konsumentprodukter, skriver Inet i årsredovisningen.

Det tuffare ekonomiska klimatet slog dessutom mot båda försäljningskanalerna. E-handeln föll med med -15,8 procent och butikerna med -14,7 procent.

Trots försämringen överlag fanns det faktiskt en del positivt att ta med sig för it-jätten. När försäljningen till konsument haltade, tog nämligen det andra affärsbenet kliv framåt.

En av årets ljusglimtar summeras till bolagets försäljning inom B2B, som trots det försämrade ekonomiska läget redovisade en ökad försäljning om 5,9 procent, skriver man.

Försiktig optimism

Efter att ha fått anpassa sig till en ny verklighet riktar bolaget förstås blickarna mot 2023 och avslöjar vilka förväntningar som finns framåt. Och man kan ana en viss försiktig optimism i prognoserna.

Det försämrade makroklimatet förväntas till viss del bestå under 2023, med högre generella prisnivåer i samhället och räntenivåer som pressar konsumenten. Successivt bedöms dock efterfrågan återvända till elektronikbranschen och den långsiktiga trenden av ökad e-handel likaså, skriver bolaget.

Situationen med för höga lagernivåer ska också ha hanterats och skapat bättre förutsättningar för det innevarande året.

Under det gångna året har marknaden präglats av överlager, vilket pressat priser och bruttomarginaler - något som förväntas avta 2023.

Annons

Annons