Inet täljde guld när priserna rusade – nära 100 miljoner i vinst

Men tror på tillbakagång i år.

Inet kammar inte bara hem priser, de har också ett starkt tryck i affären. Vi har tittat på siffrorna för IT-jättens 2021, som visar både en stark tillväxt och ett rusande resultat. Omsättningen ökade nämligen från 1,2 till 1,5 miljarder kronor under året. Och rörelseresultatet sprang iväg från 59 till 96 miljoner.

Året har präglats av utbudsbrist till följd av de restriktioner, logistikproblem och den halvledarbrist som coronapandemin inneburit. Effekterna har huvudsakligen varit positiva för bolaget, där efterfrågan drivits mot e-handel och hemelektronik och där utbudsbristen skapat en gynnsam prisutveckling, skriver man i årsredovisningen.

Annons

E-handeln är Inets primära försäljningskanal och står för runt 80 procent av omsättningen i dag. Den stod även för en 22,9-procentig tillväxt under 2021, medan butikerna ökade med 6,8 procent.

Siffrorna visar tydligt att Inet varit skickliga på att ta betalt under en period som präglats av både komponentbrister och logistikbekymmer, vilket i sin tur drivit upp prisbilden kraftigt.

Bolaget har haft en gynnsam marginalutveckling till följd av den utbudsbrist som marknaden upplevt. Bolaget har uppvisat en god förmåga att förvärva produkter på rådande bristmarknad till följd av en välfungerande inköpsapparat, samt goda relationer med leverantörer, skriver bolaget och fortsätter:

Den ökade försäljningen påvisar även affärens stordriftsfördelar, primärt inom e-handelssegmentet, där försäljningen kunnat öka i större utsträckning än de fasta operativa kostnaderna. I huvudsak personal- och lokalkostnader.

Förväntar sig en tillbakagång

Men efter att ha täljt guld under 2021 är prognosen för 2022 betydligt mildare. Inet förväntar sig nämligen en lägre tillväxttakt och marginal.

Förväntan är att 2022 kommer att resultera i något lägre nettoomsättning och nettoresultat jämfört med 2021. Vi ser dock fortsatt en stark långsiktig positiv trend i dels ökad e-handel och dels inom gaming och e-sport - segment där bolaget har en särskilt stark position, skriver man.

Annons