Inflationen faller – den lägsta noteringen sedan 2021

Närmar sig Riksbankens mål.

Inflationen bromsade in till 2,3 procent i december, enligt måttet KPIF. Det var något högre än förväntade 2,1 procent men klart lägre än i november då motsvarande siffra låg på 3,6 procent. Det visar färska siffror från SCB.

SCB:s prisstatistiker Carl Mårtensson noterar att det är den lägsta noteringen för KPIF sedan juli 2021. Elpriserna har minskat på ett års sikt, men var högre än månaden innan.

Annons

Inflationstakten sjunker främst för att elpriserna var betydligt lägre än i december 2022, säger Mårtensson i en kommentar.

Kläder och räntor eldar på

Inflationstakten enligt KPI landade på 4,4 procent i december. Att jämföra med 5,8 procent föregående månad. KPI-inflationen påverkades till stor del av ökade räntekostnader för hushållen, där bostadskostnaderna är en bidragande faktor.

Det var annars en bred prisökning i december där bland annat kläder samt inventarier och hushållsvaror blev dyrare. Prisökningarna motverkades av lägre priser på drivmedel, skriver SCB.

Även resor och transporttjänster ökade i pris i december. Inom transporttjänster var det främst flygresor som påverkade månadsförändringen.

Att priser på resor stiger under en semestermånad som december är oftast säsongsnormalt, skriver SCB.

Annons