Lista: Inflationen föll i mars – men här rusar priserna

"På grund av bolånens ökade räntesatser".

Inflationstakten minskade från 12 till 10,6 procent i mars, visar färska siffror från SCB. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) landade på 8 procent i mars.

Avmattningen beskrivs delvis av att energipriserna backar. Samtidigt fortsätter matpriserna att gå i rakt motsatt riktning och öka. Med 1,2 procent, för att vara exakt. Dessutom bidrog stigande räntekostnader för hushållens bolån med 2,8 procentenheter till inflationstakten.

Annons

Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger, Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Desto mer glädjande är förstås att priserna på drivmedel minskat med 8 procent det senaste året.

Tittar vi mer specifikt på förändringen från februari till mars så ökade priserna med 0,6 procent. En betydligt lägre takt än under motsvarande period förra året, då ökningen var 1,8 procent.

Månadsförändring, procent:

  • Livsmedel och alkoholfria drycker, 1,2 %
  • Kläder, 3,2 %
  • El, -2,2 %
  • Hyreslägenhet, hyra, 1,0 %
  • Räntekostnader egnahem, 2,8 %
  • Räntekostnader bostadsrätt, 2,9 %
  • Hushållstextilier, 11,5 %
  • Böcker, -21,1 %
  • Paketresor, -5,9 %

Källa: SCB

Annons