Inflationen lyfter matbutikerna – nätmaten tappar

"Fysisk butik stod för hela tillväxten".

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,2 procent under september, jämfört med samma månad i fjol. Det visar nya siffror från branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Men precis som det har varit sedan en tid tillbaka, så är det inflationen som blåser upp siffrorna.

Annons

Prisutvecklingstakten i dagligvaruhandeln var lägre i september än i augusti och trenden är fortsatt avmattande. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är takten vi talar om, och inte prisnivån i sig. Konsumenternas sviktande köpkraft i kombination med omvärldsfaktorer är fortfarande en utmaning för dagligvaruhandeln, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel, i en kommentar.

Har stabiliserats

Försäljningen i butik ökade i september med 6,6 procent jämfört med samma månad 2022. E-handeln däremot minskade med 2,5 procent. Precis som hemleverans och upphämtning i butik som minskade med 0,7 respektive 4,8 procent.

E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i september till 4,2 procent.

Under de senaste månaderna har utvecklingen inom e-handeln stabiliserats, med låga tillväxttal som följd. Försäljningen i fysisk butik stod i september för hela tillväxten i dagligvaruhandeln, säger Karin Brynell

Annons