Inflationen ökade i april – men mindre än väntat

"Effekten av ökade räntekostnader för bolån avtar".

Inflationen steg i april, men inte lika mycket som väntat. Enligt KPIF, som rensats för boränteeffekter, låg inflationen på 2,3 procent under årets fjärde månad, att jämföra med 2,2 procent i mars. Väntat var dock 2,4 procent.

Tittar man däremot på måttet KPI så föll faktiskt inflationen från 4,1 till 3,9 procent.

Annons

Effekten av ökade räntekostnader för bolån avtar, vilket bidrar till att inflationstakten sjönk något i april, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, i en kommentar.

Det som påverkade inflationen mest under april var höjda priser för rekreation och kultur. Bland annat ökade priserna på böcker igen, efter den tidigare bokrean i mars.

Samtidigt dämpades ökningen i andra änden av lägre elpriser och lägre priser på frukt.

Annons