Isabella Löwengrip fälld: ”Genomsnittlig konsument förstår”

"Framgår varken av bilden eller av texten".

Ett av Isabella Löwengrips blogginlägg har anmälts till Reklamombudsmannen. I det anmälda inlägget som publicerades på Isabellalowengrip.se i maj, beskriver Isabella sina "intensiva dagar” i ett par meningar. Där berättar hon bland annat om att hon ska jobba tillsammans med Ellos.

Denna dag har gått i rekordfart, just nu sitter jag i en bil på väg till flygplatsen för att åka till Göteborg. Väskorna är packade och barnen är redo att flyga till Frankrike imorgon. Men först väntar jobb med Ellos i Borås i morgon bitti, skriver Isabella Löwengrip i det anmälda blogginlägget.

Annons

Därefter följer en bild på henne i en svart klänning och under bilden står det "Klänning (adlink)". Den som klickar på ordet "Klänning" landar hos Ellos.se där den svarta klänningen säljs. Efter länken kommer en kort mening kopplad till den tidigare texten i blogginlägget.

Anmälaren menar att Isabella Löwengrip har dolt reklamen i sitt blogginlägg. När inlägget anmäldes var det inte markerat som reklam, idag kan vi se att influencern har lagt till texten "Inlägget innehåller adlinks" precis under blogginläggets rubrik. Något som Isabella däremot inte har uppdaterat är vem som är annonsören. Att det inte framgår vem som står bakom reklamen är också ett problem, menar anmälaren.

"Berättar hur veckan skulle se ut"

Isabella Löwengrip menar att hennes blogginlägg inte strider mot några regler och att det uppfyller alla krav reklam som används i media som innehåller redaktionellt material ska uppfylla.

I inlägget berättar influencern att hon arbetar med annonsören och om hur hennes kommande vecka skulle se ut.

Det finns inget i texten som skulle få en genomsnittlig kon­sum­ent att tro att klänning­en var från någon annan än annonsören. Dessa omständigheter måste medföra att en genomsnittlig konsument förstår att det rör sig om reklam och att produkten kommer från annonsören.

Vidare förklarar influencern att Ellos inte har sponsrat inlägget och att företaget inte har betalat henne för alla vidareklickningar på länken till klänningen. Men eftersom Isabella hade ett samarbete med Ellos, under perioden då inlägget publicerades, valde hon att ange länken som reklam.

Ellos i sin tur, som är annonsören i blogginlägget, påpekar att blogginlägget anger att det innehåller adlinks och hänvisar till Isabella Löwengrips svar. Men samtidigt skriver företaget att de inte vet varför influencern inte markerat inlägget som reklam.

Varför reklammarkering inte skett i detta fall är oklart men faller utanför annonsörens kontroll, skriver Ellos till Reklamombudsmannen.

Annons

"Inget generellt krav"

Eftersom det fanns ett pågående samarbete mellan Isabella och Ellos under perioden anser Reklamombudsmannen att inlägget har ett kommersiellt syfte och avser kommersiella förhållanden, trots att influencern inte fått ersättning för det specifika inlägget. Enligt lag ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera och likaså ska annonsören tydligt presenteras.

Kravet på reklamidentifiering innebär att all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring, förklarar RO.

Det finns inget generellt krav på att reklam måste reklammarkeras. Men om reklamen är utformad så att den kan förväxlas med redaktionellt material eller liknande, kan en tydlig reklammarkering behövas för att en konsument inte ska bli vilseledd om innehållets kommersiella karaktär.

Reklamombudsmannen konstaterar att inlägget inte uppfyller kravet på reklamidentifiering och sändarangivelse.

Det framgår varken av bilden eller av texten som föregår bilden att inlägget innehåller reklam. Nämnden finner inte att det kan antas att en genomsnittskonsum­ent enbart genom texten längst ned i inlägget (adlink) omedelbart uppfattar inlägget, helt eller delvis som reklam.

Nämnden finner därför sam­man­taget att inlägget inte omedelbart kan identifieras som reklam. Av inlägget framgår inte heller tydligt, varken i texten eller på bilden, vem som är annonsör. Reklamen strider därmed mot artik­larna 9 och 10 i ICC:s regler.

Annons