Jättarna avslöjar: Det är e-handelns viktigaste valfrågor

På söndag stundar valet. Men vad kräver e-handlarna av den blivande regeringen?

På söndag den 11 september smäller det. Då är det dags för oss att gå till valurnorna igen. Men vilka är egentligen de viktigaste valfrågorna för e-handlarna? Vi har ställt frågan till en rad aktörer. Och en handlare som vill dela med sig av sina hjärtefrågor är teknikkedjan Netonnet.

Kristina Wärmare – PR- och kommunikationschef samt hållbarhetsansvarig på Netonnet – nämner snabbt energipriserna.

Annons

För e-handeln har de bland annat en påverkan på transporterna. Om fossilfria leveranser ska få genomslag krävs det att energipriserna inte är för höga, annars är risken att kunderna väljer bort dessa eftersom de blir för dyra, säger Kristina Wärmare.

Vad ska den blivande regeringen fokusera på för att bidra till en bättre e-handel i Sverige?

Internationella aktörer måste ha samma regelverk som svenska, för att säkerställa att konkurrens kan ske på lika villkor. Ett exempel är kemikalieskatten, även kallad elektronikskatten, som vi anser bör tas bort. Vi bör arbeta för att fasa ut farliga ämnen på EU-nivå, inte genom att beskatta den svenska marknaden.

Utländska e-handlare får fördelar

Erik Wickman, vd på it- och datorhandlaren Inet, pekar i huvudsak ut två frågor som är centrala för honom och bolaget. Den ena handlar om att främja svenska företag, framför utländska. Ofta är det tvärtom idag, anser han.

Ett exempel är kemikalieskatten som i princip bara drabbar svenska bolag och ger utländska konkurrensfördelar. Samma sak är det med privatkopieringsavgiften.

Det är också viktigt att den tillträdande regeringen får stopp på alla typer av bedrägerier mot e-handlare, och i samhället i stort. De har nämligen ökat lavinartat senaste åren, är hans bild.

Den blivande regeringen måste också generellt få bukt med kriminaliteten, så Sverige blir ett tryggt land igen, tillägger han. Det ska också alltid löna sig att arbeta, avslutar Erik Wickman.

Gjort eget valmanifest

Markus Lindblad är Head of External Affairs på Haypp Group, som bland annat driver Snusbolaget.se. Han säger, inte oväntat, att snus och nikotinportioner står i fokus inför valet. Bolaget har till och med skapat sitt eget valmanifest. Enligt bolaget finns det hälsovinster med att fler slutar röka och börjar snusa istället.

Annons

Sverige har över en miljon snusare, och vi står alltid på snusarnas sida. Det är dels en fråga om att människor ska kunna få välja att bruka ett njutningsmedel, dels en fråga om folkhälsa. Vi har gjort ett valmanifest med 16 förslag för ett Sverige och omvärld med lägre tobaksrelaterad dödlighet, en långsiktig skattepolitik och en hållbar marknad.

Vad ska den blivande regeringen fokusera på för att bidra till en bättre svensk e-handel?

För oss är det självklart att en regering som värnar e-handeln gör allt i sin makt för att se till att det råder konkurrensneutralitet mellan fysisk handel och onlinehandel. I dag är det inte så. Vi skulle bli väldigt glada om den blivande regeringen började ta bort den typen av regleringar. Men vi skulle nöja oss med att det inte tillkommer fler. Det är egentligen ett ganska lågt ställt krav.

Kritiserar Konsumentverket

Marknadsföringsbestämmelserna för snus som riksdagen röstade om i våras och som nu har trätt i kraft, är ett tydligt exempel på när nya regleringar kraftigt missgynnar näthandeln, hävdar Markus Lindblad.

Dessutom helt utan anledning, för 100 procent av våra kunder är åldersverifierade. Vilken fysisk butik har dessa siffror, och kan visa det?, frågar han sig retoriskt.

Han vill också att en ny regering reformerar Konsumentverket, som lider av inkompetens, enligt Markus Lindblad.

Att det saknas kompetens att tolka lagstiftningen på en myndighet, ska inte drabba enskilda företag, som i dagsläget ofta måste avsätta tid, kostnader och resurser för att hjälpa Konsumentverket. I dag saknas det både dialog och förutsägbarhet från myndigheten, anser vi.

Annons