Jätten tappar både försäljning och resultat: ”Kunderna är avvaktande”

Förväntar sig fortsatta svårigheter även nästa år.

Hemelektronik- och vitvarujätten Elon har lagt siffrorna på bordet för sitt tredje kvartal. Och det är en bild av en något motig period som målas upp.

Omsättningen föll nämligen med -9,7 procent till drygt 1,1 miljarder kronor. Även rörelseresultatet backade, men här från 18,7 till 15 miljoner.

Annons

Tredje kvartalet 2023 präglades av en fortsatt avvaktande och svag marknad. Ett utmanande finansiellt klimat, oro i omvärlden och osäkra framtidsutsikter gör att våra kunder är avvaktande och försiktiga. Inom alla våra affärssegment ser vi liknande utveckling, men det är framförallt konsumentmarknaden som tappar fart, en bild som är gemensam för samtliga marknader i Norden, skriver Stefan Lebrot, vd för Elon Group, i rapporten.

Han berättar också att den svaga svenska kronan, en hög kampanjaktivitet och försäljningar på order som tagits innan vårens prisjusteringar har haft en negativ effekt på resultatet.
Men prisjusteringar ut till kund, kostnadssänkningar och samgåendesynergier har i sin tur påverkat positivt.

För att möta den minskade efterfrågan och säkerställa en fortsatt stark finansiell ställning har vi aktivt arbetat med att optimera rörelsekapitalet genom anpassning av varulager, ökat fokus på kundkrediter samt förbättrat villkoren för våra leverantörskrediter. Detta har i kvartalet inneburit en kraftigt minskad rörelsekapitalbindning med -182 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet 2023, skriver Stefan Lebrot.

Prognosen för 2024

Han och bolaget förväntar sig nu en fortsatt försiktig marknad och en svagare utveckling för B2B, som står för 22 procent av omsättningen, då nybyggnationen har klingat av. Även försäljningen till konsument, som svarar för 69 procent av omsättningen, kan bli en skakig historia fortsättningsvis.

Affärssegmentet B2C följer tydligt konjunktursvängningarna och vi förväntar oss en fortsatt avvaktande konsumentmarknad även under 2024, säger Stefan Lebrot.

Annons