Jättens e-handel ökar när andra kämpar: ”Ett styrkebesked”

"Efterfrågas i såväl låg- som höjkonjunktur".

Pryl- och tillbehörskedjan Kjell & Company visar upp sitt andra kvartal och med det en ordentlig tillväxt. Omsättningen ökade nämligen med nästan 19 procent till 613 miljoner kronor. Den jämförbara tillväxten landade på 10,2 procent.

Det första halvåret har varit ett styrkebesked för vår unika omnikanalsmodell och marknadsnisch mot tillbehör, vars behovsdrivna konsumtion skiljer sig från hemelektronikbranschen i stort. Den senaste perioden har återigen bevisat att vårt kurerade sortiment med relativt låga prispunkter och högklassiga service efterfrågas i såväl låg- som högkonjunktur, kommenterar Andreas Rylander, vd på Kjell Group, utfallet.

Annons

En av anledningarna bakom detta är att e-handeln presterar, även i en tid där många i branschen har det kämpigt.

Vår e-handel fortsätter att gå starkt och ökade under det andra kvartalet, likt koncernens övriga kanaler, trots en generellt minskad e-handelstillväxt på de nordiska marknaderna och starka jämförelsetal, säger Andreas Rylander.

Anpassar sig till nya tider

Rörelseresultatet höll sig i linje med samma period förra året och backade endast marginellt från 8,6 till 8,5 miljoner.

Vi fortsätter växa med lönsamhet och vi har medvetet valt att under det andra kvartalet fortsätta investera i kundmötet, utveckla centrala funktioner samt etablera nya service points för att ta vara på tillväxtmöjligheter.

Bolaget är dock väl införstådda med det rådande omvärldsläget och fortsätter att anpassa sin affär för att fortsätta leverera även framåt.

Framåt fortsätter vårt arbete med att investera i tillväxt, samtidigt som vi lägger stort fokus på att anpassa oss till marknadsförändringar och kostnadsläge genom nya affärsmöjligheter, leveransalternativ, prisjusteringar, effektivisering och ytterligare åtgärder för att fortsätta växa lönsamt, säger Andreas Rylander.

Annons