Jollyroom ser stor babytillväxt: “Det måste födas fler barn”

“En bra bit över 2 miljarder”.

E-handlaren Jollyroom rapporterar att första halvåret 2021 levererat en stark tillväxt. Det som står ut speciellt är dock babysegmentet, en kategori som nu bjuder på “anmärkningsvärt hög tillväxt” hos företaget. Vilket i praktiken ska betyda en tillväxt på 30 procent för Jollyroom.

Parallellt med en stark tillväxt förbättras även rörelsevinsten kraftfullt jämfört med föregående år – efter årets första 6 månader är den mer än fem gånger så hög jämfört med samma period 2020, skriver företaget i sin halvårsuppdatering.

Annons

Företaget uppskattar nu att man har en marknadsandel, online, på 25 procent inom babysegmentet i Norden.

Vi arbetar i flera olika segment med olika förutsättningar. Det är anmärkningsvärt att leverera så höga tillväxttal i babysegmentet. Det är uppenbart att ett gediget lagarbete från alla delar i organisationen i kombination med en underliggande tillväxt i marknaden driver en hög försäljning. Vi har ingen officiell statistik som bekräftar vår hypotes men som vi ser det måste det födas fler barn, säger Mattias Jacobsson, VD på Jollyroom.

Detta i sin tur betyder att man inte ser några som helst svårigheter att slå 2-miljardervallen, vilket är företagets mål i år.

Givet vårt resultat första halvåret ser jag det som högst sannolikt att vi fortsätter befästa vår nr 1 position och kommer en bra bit över 2 miljarder i omsättning under 2021. Bolagets alla affärsområden har levererat stark tillväxt, kundnöjdheten ökar kraftigt samtidigt som vi ser ett högt intresse för vårt varumärke. Givetvis är vi påverkade av vad våra duktiga konkurrenter presterar, men jag har väldigt svårt att se att de ska hänga med i vårt tempo, säger Mattias Jacobsson.

Nu siktar Jollyroom istället på att nå 3 miljarder i omsättning under 2023.

Annons