Kämpigt år för Kjell som trots allt växer – ”påverkades kraftigt”

Klarade omställningen.

Hemelektronikhandlarna har gått suveränt under pandemin och föga överraskande har även Kjell & Company haft extra tryck i försäljningen under räkenskapsåret 2020. Men det är inte den dramatiska ökning, som konkurrenterna uppnått.

Omsättningen växte med strax under 6 procent och rörelseresultatet rentav backade en aning, från 126 till 119 miljoner kronor.

Annons

I synnerhet den för Kjell & Company mycket viktiga julhandeln påverkades negativt som en följd av att en andra våg av pandemin drabbade Sverige, såväl som andra länder. Bakom tillväxten ligger en kombination av hög servicenivå och kundrådgivning, snabba leveranser till kunder och sömlös integration mellan service points och onlinehandel, skriver kedjan i rapporten.

Det minskade antalet besök i butiker slog alltså rejält mot Kjell & Company, som trots det alltså uppvisar en positiv utveckling.

Försäljningen i service points påverkades kraftigt negativt av de förändrade köpbeteenden som restriktionerna resulterade i. I synnerhet under kvartal två och kvartal fyra, då restriktionerna var som kraftigast. Den ökade försäljningen förklaras främst av bolagets förmåga att anpassa sig till situationen, till exempel genom att införa nya leveranssätt, ökad onlineförsäljning och onlinerådgivning, fortsätter man.

Med ett allt öppnare samhälle ser man också hur kunderna börjar återvända till butikerna igen. Därför har bolaget också goda förhoppningar om fortsatt tillväxt under året.

Bedömningen är att den positiva utvecklingen för försäljningen under 2020 kommer att fortsätta under 2021. I takt med att det vaccinationsprogram som inleddes i slutet av 2020 leder till minskad smittspridning förväntas intäkterna i högre grad än under 2020 genereras genom fysiska köp i service points, avslutar Kjell & Company.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!