Kedjan i rekonstruktion – kämpar för sin överlevnad

Drabbades hårt av pandemin.

Tränings- och hälsokedjan Itrim, som säljer måltidslösningar för viktminskning via sin nätbutik, har inlett en rekonstruktion. Bolaget som äger konceptet, Itrim International AB, har sett omsättningen minska år efter år, samtidigt som förlusterna hopat sig.

Under 2022 var försäljningen nere på 25,6 miljoner, att jämföra med 44,9 under 2019. Rörelseförlusten skrevs till -4 miljoner kronor. Något som beskrivs som en pandemismäll.

Annons

Även under 2022 påverkades Itrims verksamhet av den fjärde coronavågen. Från sommaren 2022 ser vi en konsekvent återhämtning för verksamheten i det att medlemmarna återvänder till centren och att inflödet av nya medlemmar ökar, skrev man i årsredovisningen då.

Men trots att affären tog ny fart verkar det alltså inte ha varit nog och nu går man igenom ett riktigt stålbad i kampen för överlevnad. Faktum är att man redan under 2022 flaggade för att den ekonomiska situationen var ansträngd.

Finansiella risker existerar främst i form av likviditetsrisk. Styrelsen och företagsledningen följer och prognosticerar likviditeten löpande, skrev man då.

Även Itrim Sverige AB har försatts i rekonstruktion. Där låg omsättningen på 22 miljoner under 2022 och rörelseförlusten på -2,9 miljoner kronor.

Itrim International AB hade vid den 1 februari i år tillfälligt skatteanstånd på 5,6 miljoner kronor. För Itrim Sverige AB var motsvarande siffra 4,3 miljoner.

I och med att bolagen beviljats rekonstruktion bedöms man dock ha förutsättningar att trimma sina skulder och komma ut starkare på andra sidan. Den som utsetts till rekonstruktör är Jan Gerdén från Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Annons