Kedjans butik i konkurs – efter förlusterna

"Kapitalet har inte återställts".

Kökskedjan Kvik har förlorat en av sina butiker i landet. Det handlar om den i Västerås, som bedrivits på franchisebasis, som på egen begäran lämnat in en konkursansökan.

Trots en rekordförsäljning under 2022, på 9,6 miljoner kronor, fick man inte ihop affären då resultatet återigen slutade på rött. Resultatet efter finansiella poster skrevs till en förlust på -662 940 kronor, en rejäl försämring från 2021 års -53 593 kronor. Samtidigt föll soliditeten kraftigt från redan negativa -32 till -80,82 procent.

Annons

Som framgår av årsredovisningens balansräkning understiger bolagets egna kapital hälften av aktiekapitalet. Kontrollbalansräkning upprättades under 2020, men kapitalet har inte återställts. Styrelse och ägaren har beslutat att driva verksamheten vidare, står det att läsa i årsredovisningen.

Vid en närmare titt på siffrorna kan vi se att det egna kapitalet var -1,2 miljoner vid utgången av 2022.

Här framgår det också att man drogs med kostnadsökningar på handelsvaror, som svällde från -5,7 till -7,2 miljoner kronor. Övriga externa kostnader ökade från -889 685 kronor till nära -1,1 miljoner kronor. Även personalkostnaden ökade med nära 100 000 kronor för helåret.

Bolaget hade under räkenskapsåret heller inte redovisat eller betalat avdragen skatt, sociala avgifter, eller mervärdesskatt i tid, enligt revisorn. Något som inte är helt ovanligt för bolag i ekonomiska svårigheter.

Och man verkar alltså inte ha lyckats vända på skutan under 2023. Konkursbeslutet togs den 13 november och Jonas Halén, vid Ponténs Advokatbyrå, utsågs till konkursförvaltare.

Annons