Kedjans krisdrag efter kundtappet: ”Tvingas vidta kraftiga åtgärder”

"Restriktionerna har kraftigt minskat antalet besökare".

Pandemin har pågått i cirka ett års tid och nu nu börjar restriktionerna - med bland annat begränsningar angående hur många som får vistas i butikerna - ta ut sin rätt i den fysiska handeln. En av dem som under 2020 kämpade med både konkurshot och fallande omsättning är Rizzo Group, eller Venue Retail Group som kedjan tidigare hette.

LÄS ÄVEN: VD:ns besvikna ord till regeringen: "Tyder på bristande empati"

Annons

Nu meddelar det problemtyngda företaget att man tvingats införa inköpstopp för varor och tjänster. Detta för att kunna prioritera betalningarna för de varor och tjänster som redan har beställts.

Restriktionerna med anledning av Covid-19, innefattande restriktioner avseende internationella och lokala resor, minimikvadratmeteryta om tio kvadratmeter per person i butiker och återkommande uppmaningar till personer att begränsa sina besök i butiker till det som är nödvändiga, har påverkat detaljhandeln hårt och speciellt mode- och skobranschen. Restriktionerna har kraftigt minskat antalet besökare till köpcentrum och fysiska butiker, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Rizzo, som säljer resväskor och reseprodukter, tycker sig ha drabbats extra hårt av restriktionerna.

Restriktionerna har medfört en kraftigt minskad kundtillströmning till bolagets butiker i Sverige och Norge samt har inneburit ett klart högre kampanjtryck och prisaktiviteter som påverkat vinstmarginalen och resultatet negativt.

Stödåtgärderna drar ut på tiden

Nu har situationen gått så pass långt att Rizzo Group inte längre kan efterleva sina "finansiella åtaganden i bankavtalet".  Utöver att föra en dialog med sin bank hoppas man på diverse statliga stöd. Hittills har företaget bland annat lyckats få uppskov att betala in moms och arbetsgivaravgifter.

Ytterligare stödåtgärder som har diskuterats, såsom korttidspermitterings-, omställnings och hyresstöd, drar ut på tiden och har försenats. Bolaget tvingas därmed att vidta kraftiga åtgärder.

Vi inför därför ett inköpsstopp avseende varor och tjänster och prioriterar betalningar avseende skatter, avgifter och löner samt betalningar för redan beställda varor och tjänster respektive ingångna avtal för att klara av att ta oss igenom våren. Bedömningen är att stoppet kommer gälla till dess att ovan refererade stödåtgärder har fastställts och betalats ut.

Rizzo Group räknar med att det kommer att finnas ett utökat intresse av att dels shoppa i butik och dels att resa när pandemin väl är över, vilket man menar tyder på ett lönsamt resultat lite längre fram. I maj månad räknar företaget med att dess samtliga 100 butiker ska vara ombyggda efter kedjans nya koncept.

Annons

LÄS ÄVEN: Förvirring efter nytt pandemikrav: "Inte vår uppgift att agera polis"

Annons