Klackarna i taket för e-handlaren – närmar sig 40 miljoner

Men förlusten var nära att dubblas.

E-handlaren Morjas, som producerar och säljer herrskor av det exklusiva slaget, växer så det knakar. Under 2022 rusade omsättningen från 22,9 till 38,9 miljoner kronor.

Bolaget visade en fortsatt stark tillväxt, trots ett andra halvår karaktäriserat av ett försvårat makroekonomiskt klimat med hög inflation och stigande räntor. Tillväxten var god på samtliga huvudmarknader, men framför allt på den amerikanska marknaden som fortsätter att öka sin andel av bolagets försäljning, skriver man i årsredovisningen.

Annons

Det var dock inte det enda som ökade. Det gjorde även förlusten, efter finansiella poster, som gick från -3,1 till -5,5 miljoner. Något man förklarar med fortsatta investeringar i tillväxt genom produktutveckling, marknadsföring och rekryteringar.

Däremot har lönsamheten på enhetsnivå förbättrats till följd av en ökad bruttomarginal, vilket bäddar för en förbättrad övergripande lönsamhet kommande år, skriver de.

Man ser också positivt på 2023 då man både lanserar och bygger vidare på de projekt som startades 2022. Det handlar till exempel en ny varumärkesidentitet och logotyp, en flaggskeppsbutik och nya produktlanseringar.

Givet den tillväxt och styrka som uppvisades i 2022 har vi inlett 2023 med ett fortsatt positivt momentum och är trygga med att marknaden kommer att fortsätta uppskatta det vi gör, trots ett omvärdsläge med en svagare makroekonomi.

Bolaget har också fortsatt tagit marknadsandelar i USA och spridningen på flera marknader ska ge en bättre stabilitet även i sämre tider.

Men det saknas inte utmaningar. Ingen kan ännu säga säkert hur lång lågkonjunkturen blir. Inte heller hur utvecklingen globalt kommer att fortgå.

En annan väsentlig risk är utfallet av vår butikssatsning, som är synnerligen exponerad mot konsumenternas köpkraft i Stockholmsområdet. Och ett mer negativt lågkonjunktursscenario än beräknat innebär sannolikt en negativ påverkan på butikens lönsamhet under kommande tid, avslutar man.

LÄS ÄVEN: Svenska e-handlaren satsade globalt - nu säljer de till 80 länder

Annons

Annons