KO svingar mot influencern – inleder tillsynsärende: ”Brister”

Myndigheten slår ned mot inläggen.

Influencern Ida Warg har delat inlägg om skönhetsvarumärket Ida Warg Beauty på sin egen Instagramkanal. Något som kanske inte är helt ovanligt i influencervärlden. Men när man missar att reklammarkera sådana inlägg, kan det bli problematiskt.

Konsumentverket har nämligen reagerat på detta och meddelat både Ida Warg och företaget Ida Warg Beauty att man inlett ett tillsynsärende. Innehållet har, enligt myndigheten, inte uppfyllt marknadsföringslagens krav på reklammärkning då det varit otillräckligt, eller inte alls varit, reklammarkerat. Det skriver Influens.se.

Annons

Det faktum att vissa inlägg innehåller ordet reklam förändrar inte Konsumentverkets bedömning. Även om ordets innebörd, i sig, kan ge mottagaren aningar om att inlägget innehåller marknadsföring har markeringarna getts en placering som innebär att markeringen konkurrerar med övriga text- och bildinslag som gör att markeringen förlorar tydlighet. Markeringarna har vidare utformats med liten storlek i förhållande till övriga inslag i inläggen. Härav brister markeringarna i sin tydlighet, skriver Konsumentverket.

Att inläggen publicerades i Ida Wargs egen kanal och inte hos skönhetsvarumärket spelar ingen roll, menar Konsumentverket.

Den otillbörliga marknadsföringen har avsett Ida Warg Beautys produkter och är vidtagen inom ramen för Ida Wargs näringsverksamhet. Ida Warg Beauty bär därmed ett huvudansvar för aktuell marknadsföring.

Med hänvisning till att Ida Warg har ett betydande inflytande i Ida Warg Beauty samt dess moderbolag, kan ett ekonomiskt intresse för avsättningen av företagets produkter urskiljas. Det finns således ett kommersiellt syfte bakom inläggen.

Både Ida Warg och Ida Warg Beauty har fått möjlighet att yttra sig i ärendet, vilket företaget Ida Warg Beauty gjorde omgående.

"Inte varit medvetna"

Bolaget svarar KO att de inte varit medvetna om att Ida Warg som privatperson behöver tydligt reklammarkera inlägg som hon repostar i sin kanal.

Ida Warg Beauty har inte varit medvetna att när Ida Warg som privatperson repostar så måste även dessa tydligt reklammärkas. Vi är nu medvetna om detta och kommer fortsättningsvis se till att Ida Wargs reposts har märkning. Vi ämnar omedelbart stärka upp och kvalitetssäkra våra befintliga policys genom hela Ida Warg Beauty, utifrån Konsumentverkets information och påpekanden.

En vidareutbildning kommer att ges de medarbetare som hanterar vår marknadskommunikation, för att efter bästa förmåga och kunskap följa gällande lagar och regler i all framtida marknadskommunikation.

Annons

Ida Warg själv har dock ännu inte svarat KO, men har tid på sig fram till den 15 november 2022. Därefter kommer myndigheten ta ställning till om ytterligare åtgärder ska vidtas.

Annons