De bygger en e-handelsjätte – växte med 87 procent

"Det är glädjande att se.

Online Brands fortsätter att växa i Q2. Koncernens nettoomsättning uppgick i kvartalet till 59,4 miljoner kronor, jämfört med 31,8 miljoner kronor samma period föregående år. Det innebär en tillväxt med 87 procent.

Vi är mycket nöjda att vi också under Q2 fortsätter att växa och i en utmanande omvärld levererar en tillväxt på 7 procent (proforma) jämfört med samma period föregående år. Samtidigt förbättrar vi vårt justerade EBITDA-resultat jämfört med januari-mars (2,3 miljoner kronor jämfört med 1,8 miljoner kronor) i ett andra kvartal som med anledning av säsongsfluktuationer historiskt är svagare än årets tre första månader, säger Magnus Skoglund, vd i ett pressmeddelande.

Annons

Online Brands har nyligen förvärvat snabbväxande och lönsamma e-handelsbolag med starka varumärken såsom, Trendcarpet, Hatshop, Victorins, Kitchenlab, Bread and Boxers, och Isbjörn.

I april i år slutfördes även förvärvet av Nordic Kidswear AB. Dotterbolaget stod under andra kvartalet för 2 procent av koncernens omsättning, eller 1,3 miljoner kronor, medan Bread and Boxers stod för 15 procent av omsättningen eller 9,2 miljoner kronor.

I Online Brands diversifierade portfölj har våra dotterbolag trots högre kundanskaffningspriser och lägre sökvolymer, i både Sverige och övriga Europa, fortsatt att öka försäljningen. Därmed kan vi konstatera att vår långsiktiga strategi att datadrivet jobba nära kundernas efterfrågan driver försäljning, säger Magnus Skoglund.

Störst i portföljen är Trendcarpet som står för hälften av omsättningen. Hatshop omsättning uppgår till 5,3 miljoner kronor.

Det är glädjande att se att vår största vertikal, Trendcarpet som står för cirka 50 procent av omsättningen, fortsätter att växa och ta marknadsandel med fortsatt lönsamhet. Under kvartalet växte försäljningen med 12 procent jämfört med samma period föregående år.

Annons