Koncernen fortsätter öka online: ”E-handeln driver tillväxten”

"E-handelns andel av den totala omsättningen fortsätter att öka".

Koncernen Online Brands, med bolag som Trendcarpet, Hatshop, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear i portföljen, fortsätter att växa under sista kvartalet 2022. Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 88,8 miljoner kronor. Något som motsvarar en tillväxt med 87 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (47,5.)

E-handeln växte under kvartalet med 15,6 procent och den totala omsättningen för e-handeln landade på 68 miljoner kronor. Något som innebär att e-handeln under det fjärde kvartalet stod för 76 procent av den totala omsättningen.

Annons

Den organiska tillväxten under kvartalet summeras till 6 procent jämfört med samma period föregående år medan 36,2 miljoner kommer från nya förvärv.

Under det fjärde kvartalet kan vi konstatera att vi fortsätter att hålla en stark omsättningstillväxt i linje med årets tre första kvartal. Det är mycket tillfredsställande att se att e-handeln driver tillväxten och att e-handelns andel av den totala omsättningen fortsätter att öka, konstaterar vd, Magnus Skoglund, i rapporten.

Stora investeringar tynger

Online Brands berättar också att Trendcarpet står för en lejonpart av koncernens omsättning. 52 procent, eller 46,3 miljoner, var hänförligt till Trendcarpet. KitchenLab står för cirka 18 procent medan Bread & Boxer samt Nordic Kidswear står för 13, respektive 12 procent, av omsättningen.

Men även om omsättningen fortsätter att öka ser det inte lika just ut på de sista raderna. Det redovisade ebitda-resultatet uppgick till -2,6 miljoner kronor (5,5) medan det justerade ebitda-resultatet blev 4,5 miljoner (6,5). Periodens resultat landade på -8,4 miljoner kronor (4,8).

Q4 har varit ett kvartal där vi i högt tempo drivit ett omställningsarbete och tagit stora investeringar, vilket haft en negativ inverkan på resultatet under kvartalet. Sammantaget har vi gjort de förändringar som gör att vi känner oss komfortabla i att vi lagt grunden för att på ett kostnadseffektivt sätt möta den ambitiösa tillväxtagenda som ligger för 2023, säger Magnus Skoglund.

Annons