Koncernens e-handel föll: ”Utmanande år”

Både omsättningen och resultatet sjönk kraftigt.

Aller Media-koncernen, som har en hel del e-handel i portföljen, är här med sitt bokslut. Bolaget har dock ett brutet räkenskapsår som sträcker sig från den 1 oktober 2021 till den 30 september 2022.

Omsättningen uppgick till 1,76 miljarder kronor, jämfört med 1,75 miljarder, under det förgående räkenskapsåret. Men EBITA-resultatet sjönk till 131,5 miljoner (141). EBITA avser resultat före räntor, skatter och goodwill-avskrivningar.

Annons

Inom affärsområdet e-handel, med bolag som Skapamer och My Perfect Day, låg omsättningen på 115 miljoner kronor, mot 137 miljoner året innan.

Inom e-com har vi i år prioriterat att göra investeringar för att stärka befintliga bolag inför framtiden. Siktet framåt är att förverkliga den tillväxtpotential som finns i vår portfölj samtidigt som vi vill komplettera med fler bolag som passar vår strategiska inriktning, kommenterar vd:n Lotta Cederbom.

Samtidigt dök affärsområdets EBITA-resultat till -22 miljoner, från ett nollresultat under föregående räkenskapsår.

E-com gruppen har haft ett utmanande år där omsättningen minskat kraftigt jämfört mot föregående år på grund av ett mer osäkert marknadsläge med svagare konjunktur. Under året har E-com investerat i en ny teknisk plattform för Skapamer samt tagit in nya kompetenser för att framtidssäkra verksamheten. My Perfect Day tillsatte en ny vd, Carolina Lagerwall, i augusti 2022, skriver Aller Media i ett pressmeddelande.

Annons